Clustering rijksincasso mag doorgaan

31 juli 2017

De overheid mag incasso’s van vijf grote overheidsinstanties (UWV, CAK, DUO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Zorginstituut Nederland) clusteren en overdragen aan het CJIB. De overheid probeert zo te bewerkstelligen dat mensen die meerdere overheidsschulden hebben uitstaan, zoveel mogelijk met één deurwaarder te maken hebben.

Nu hebben mensen met meerdere schulden dikwijls nog met meerdere deurwaarders te maken. Daardoor wordt er soms ook meerdere keren beslag gelegd bij één huishouden, of worden er betalingsregelingen getroffen die niet nagekomen kunnen worden.

Op 31 juli 2017 heeft het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) contracten ondertekend met 34 deurwaarderskantoren die de komende jaren de incasso's mogen uitvoeren van de vijf grote overheidsinstanties.

Het clusteringstraject loopt sinds het Kabinet op 13 juli 2012 hiertoe de opdracht gaf. Veel deurwaarders vreesden voor inkomstendaling door deze clustering en spanden een kort geding aan. In juli dienden zeven kort gedingen tegen deze aanbesteding. Op 26 juli heeft de rechter uitspraak gedaan en de vorderingen afgewezen.

Bron: Cjib.nl, Rijksoverheid.nl

« Terug

Naar boven