Hoe geef je de aanpak van laaggeletterdheid een plek in schuldhulpverlening?

26 juni 2017

Op 31 mei bespraken vijftien organisaties rondom schuldhulpverlening de relatie tussen schulden en laaggeletterdheid. In deze ‘rondetafelbijeenkomst’ kwamen deze organisaties op initiatief van de NVVK, Stichting Lezen & Schrijven, Alles is Gezondheid en actieprogramma Tel mee met Taal als eerste stap bijeen om te praten over het tegengaan van laaggeletterdheid in relatie tot mensen die schulden hebben. De bijeenkomst stond in het teken van wat er nodig is om de aanpak van laaggeletterdheid structureel een plek te geven in de schuldhulpverlening.  

In een aantal plenaire- en deelsessies kwamen de aanwezigen tot een aanzet voor acties, die in een volgende bijeenkomst zullen worden uitgewerkt. Zo kwam men tot het inzicht dat een vroege signalering van schulden en laaggeletterdheid van belang is zodat hulpverleners daar in hun dienstverlening rekening mee kunnen houden. Wijkteams kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Business case
Naast signaleren is ook het doorverwijzen door bijvoorbeeld de gemeente naar lokaal taalonderwijs, zoals het Taalhuis, van belang. Deelnemers aan de sessie bespraken ook dat commitment van ambtelijk en politiek management binnen de gemeente essentieel is. Het maken van een business case kan helpen om gemeenten en andere relevante organisaties inzicht te geven in wat de aanpak van laaggeletterdheid binnen de schuldhulpverlening kost én oplevert.

Bespreekbaar maken
Uit de gesprekken kwam naar voren dat het succesvol is als medewerkers eerst een vertrouwensrelatie opbouwen met hun klant. Herkennen van het juiste moment om laaggeletterdheid te bespreken is belangrijk. In het begin van een traject ligt de focus vooral op het stabiliseren van de schuldenproblematiek. Daarmee ontstaat perspectief en ruimte bij de klant om te kunnen werken aan het vergroten van taal-, reken- en digivaardigheden. Voor hulpverleners is het daarnaast belangrijk om in de beginfase alert te zijn op laaggeletterdheid, om de dienstverlening en de communicatie daarop te kunnen aanpassen.

Kennisdeling
Ook kennis delen binnen het sociale domein is belangrijk om tot een effectieve aanpak van laaggeletterdheid binnen schuldhulpverlening te komen. Conclusie van de bijeenkomst was onder andere dat alle deelnemende organisaties behoefte hebben aan lokale praktijkervaringen: bundelen van ervaringen van koplopers én concreet in de praktijk aan de slag. Ook kennis delen in de sector en binnen het brede sociale domein is belangrijk om tot een effectieve aanpak van laaggeletterdheid binnen schuldhulpverlening te komen. Deze onderwerpen komen terug in een vervolgsessie, waar de leerpunten en voorstellen verder worden uitgewerkt. De tweede sessie zal plaatsvinden in het najaar.

Deelnemers 
Aanwezig bij de rondetafelbijeenkomst waren: Divosa, Stichting Lezen & Schrijven, Stadsring 51, Nibud, Alles is Gezondheid, Stichting ABC, NVVK, CZ, Hogeschool Utrecht, Avres, VNG, KBvG, Kredietbank Nederland, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het interdepartementale actieprogramma Tel mee met Taal.

« Terug

Naar boven