Bijzondere doelgroepen

LVB

Naar schatting 25% van de cliënten in de schuldhulpverlening heeft een lichte verstandelijke beperking (LVB). Echter, voor veel professionals in de schuldhulpverlening is LVB lastig te herkennen. Om uitval te voorkomen is het oppikken van signalen juist belangrijk. Evenals het aanpassen van de werkwijze.

Het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam heeft een Infographic, Handreiking en Achtergrondinformatie voor schuldhulpverleners opgesteld.

Ook MEE heeft verschillende tools gemaakt, zoals een checklist en video’s. Op de website van MEE zijn deze op te vragen. Gebruik de filmpjes van MEE om jouw client uit te leggen hoe het traject er uit gaat zien.

Wil jij testen of jouw client mogelijk een lichte verstandelijke beperking heeft? Uitgeverij Hogrefe heeft SCIL uitgegeven; een veel gebruikt screeningsinstrument in de hulpverlening.

Laaggeletterdheid

Uit onderzoek van de Kredietbank Nederland, Syncasso en Rijksuniversiteit Groningen blijkt het aandeel van laaggeletterden in de schuldhulpverlening 50% te zijn. Het rapport Lezen ≠ Begrijpen maakt duidelijk dat de kans groot is dat brieven van schuldeisers en schuldhulpverleners niet goed begrepen worden.

Schouder Eronder test een Toolkit Gesprekshulp Laaggeletterden die rond september 2019 beschikbaar zal komen. Deze toolkit helpt schuldhulpverleners op visuele manier het traject uit te leggen en afspraken te maken. Hou de website van Schouders Eronder in de gaten.

Wil jij testen hoe vaardig jouw client is met lezen en schrijven? De Taalmeter 2F van Stichting Lezen & Schrijven geeft In 15 minuten inzicht in het taalniveau en leesvaardigheid van jouw cliënt.

Naar boven