Over NVVK Donderdagmiddagsessie | Het goede gesprek voeren: echt ontdekken hoe het met je klant gaat

NVVK Donderdagmiddagsessie | Het goede gesprek voeren: echt ontdekken hoe het met je klant gaat

Mensen met schulden hebben grote kans op depressiviteit. Daarom heeft stress-sensitieve dienstverlening een belangrijke plek in ons werk. Als financiële hulpverleners zijn we erg betrokken op hulpvragers en vinden we het fijn ze te kunnen helpen. Maar voeren we ook het goede gesprek?

Misverstand zelfmoord

Schuldhulpverleners hebben intensief contact met hulpvragers. Dat biedt kansen om met mensen in gesprek te komen over hun gevoelens en signalen op te vangen die wijzen op depressiviteit. Het is niet altijd makkelijk om bij de contacten met hulpvragers ook echt het gesprek te voeren over zaken die niet direct met het regelen van schulden te maken hebben. Om te vragen hoe het met iemand gaat, en dan ook echt signalen op te vangen over iemands geestelijke toestand.

In deze Donderdagmiddagsessie gaan we samen met 113 Zelfmoordpreventie in op de vraag hoe we dit kunnen verbeteren. Het programma wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. Lees vast dit artikel over de beleidsagenda inzake suïcidepreventie voor meer informatie over het onderwerp.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Naar boven