Over Zesdaags leernetwerk Schouders Eronder over nazorg

Zesdaags leernetwerk Schouders Eronder over nazorg

Jaarlijks ronden duizenden mensen succesvol een schuldhulpverleningstraject af. Dit is uiteraard een feestelijk moment. Maar het is ook een spannend moment. De klant moet het vaak weer helemaal zelf doen. Een deel van de klanten blijft helaas niet duurzaam uit de schulden. Tegelijkertijd worden schuldeisers steeds kritischer op klanten met terugkerende betaalproblemen.

Let op: opgeven betekent dat je minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten bijwoont. Na aanmelding wordt je gebeld, daarna volgt definitieve toelating. Ter indicatie: op dit moment hebben we al 9 aanmeldingen binnen voor 5-8 beschikbare plekken. 

Professionals worstelen met de vraag hoe zij hulpvragers hier, samen met ketenpartners, meer in kunnen ondersteunen. Daarbij gaat het niet alleen over de vraag wat je je klant kunt bieden, maar juist ook over hoe je de klant verleidt om van het aanbod gebruik te maken. Deze uitdagingen staan centraal in het leernetwerk Nazorg: wat kun je doen?

Wat houdt het leernetwerk in?

 • Schouders Eronder organiseert dit leernetwerk in samenwerking met de NVVK
 • Het is bedoeld voor professionals in de schuldhulpverlening
 • Vragen die te maken hebben met nazorg in brede zin voor klanten van schuldhulpverlening kunnen hier besproken en verder verkend worden
 • Dat gebeurt met collega-professionals onder begeleiding van ervaren procesbegeleiders
 • Ook vragen we experts om u van extra kennis te voorzien
 • Het leernetwerk Nazorg: wat kun jij doen? start op 25 januari

Stel jij graag vragen bij je werk? Welkom!

Houdt het organiseren van goede nazorg (en voorkomen van redicive) jouw organisatie en jou als professional bezig? Wil je verder gaan dan 'achteraf een keer nabellen'? Ervaar je dat nazorg eigenlijk al begint tijdens het shv-traject? Wil je meer zicht op wat dit van je vraagt? Of vraag je je af welke ketenpartners mogelijk een rol kunnen spelen in goede nazorg? En wie dan regie zou moeten voeren? Of hoe je ervoor zorgt dat de klant ook na afronding van de schuldregeling nog open staat voor hulp? En welke producten of diensten je additioneel in zou kunnen zetten?

Kortom: wil je jouw organisatie en /of het werkveld verder helpen met het steeds beter en effectiever organiseren van nazorg? Sluit je dan aan bij dit leernetwerk!

Wat gaan we doen?

Een leernetwerk bestaat uit zes (online) bijeenkomsten.

 • Lerend oefenen, reflecteren en werken aan de hand van een eigen vraagstuk staan centraal
 • Geleerde lessen uit de praktijk, inzichten uit de wetenschap, ervaringen van andere deelnemers en deskundigheid van experts worden hieraan toegevoegd.
 • In zes bijeenkomsten en met kleine thuiswerkopdrachten ontwikkelt elke deelnemer zijn of haar eigen actieplan.
 • De groep is klein (5 tot 8 deelnemers) zodat er voldoende tijd en ruimte is voor alle deelnemers om te werken aan hun eigen vraagstuk
 • Er is veel ruimte voor dialoog

Waar en wanneer?

De zes online bijeenkomsten vinden plaats op maandag van 14:00 tot 16:00 uur. De data voor de bijeenkomsten zijn 25 januari 2021, 1 februari 2021, 8 februari 2021, 1 maart 2021, 8 maart 2021, 15 maart 2021.

Voor wie?

Het leernetwerk Nazorg is bedoeld voor (uitvoerende) professionals die werkzaam zijn binnen de (keten van) schuldhulpverlening. Dat kan zijn bij een schuldhulpverleningsorganisatie, maar ook een wijkteam of maatschappelijke organisatie. 

Om mee te mogen beloof je vooraf dat je aan minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten deelneemt. Verder is draagvlak in je organisatie nodig om binnen je functie met de opdrachten aan de slag mogen te gaan. Deelname aan het leernetwerk is gratis. Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de aanmeldprocedure.

Het leernetwerk wordt begeleid door

 • Ellen Hennekens, procesbegeleider voor Schouders Eronder, werkzaam bij de NVVK
 • Jolande Brummelhuis: procesbegeleider voor Schouders Eronder, werkzaam bij samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 
 • Anne Vreeman: projectleider Leernetwerken bij Schouders Eronder

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Naar boven