Over NVVK Donderdagmorgensessie | nieuwe wetgeving 2021

NVVK Donderdagmorgensessie | nieuwe wetgeving 2021

In het nieuwe jaar hebben we vanaf 1 januari te maken met drie nieuwe wetten. Daarom organiseren we een Donderdagmorgensessie waar je terecht kunt met je vragen over deze wetten.

Let op: het is niet zozeer de bedoeling om de strekking van deze drie wetten uitgebreid te gaan behandelen. Daarvoor kun je zelf deze sheets bestuderen. Wel geven we je de gelegenheid om vragen te stellen ter verheldering.

Het gaat om deze drie wetten:

  1. De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Die bevat verplichtingen inzake vroegsignalering, het opstellen van een beschikking om hulp te geven en het maken van een plan van aanpak. Ook brengt de wet verplichtingen met zich mee om de beschikking te melden bij VISH en BKR.
  2. De Wet Adviesrecht gemeenten (Wag). De nieuwe wet regelt dat gemeenten drie maanden nadat schuldenbewind is ingesteld de rechter mogen adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning. Gemeenten kunnen zo hun regierol bij schuldhulpverlening beter vervullen. Dit draagt bij aan de samenwerking tussen rechtbanken, gemeenten en bewindvoerders. Verder regelt de wet dat schuldenbewind alleen nog voor bepaalde tijd kan worden ingesteld, waardoor een schuldenbewind niet langer duurt dan noodzakelijk. 
  3. De Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv). De VNG maakte er onder andere deze impactanalyse over. Het berekenen van de beslagvrije voet wordt na invoering van de wet eenvoudiger en uniform door middel van een digitale rekentool. Die tool wordt op dit moment nog ontwikkeld door Recofa. Er wordt daarnaast bij samenloop van meerdere beslagen één coördinerend deurwaarder aangewezen die de beslagvrije voet berekent, de betalingen regelt en communiceert met de schuldenaren en andere schuldeisers.

Donderdag 10 december, 10-11.30 uur: vragenuur ‘Nieuwe wetgeving 2021’ met beleidsadviseur Joeri Eijzenbach 

Bestudeer de eerdergenoemde sheets om optimaal gebruik te kunnen maken van het vragenuur!

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Naar boven