Over Meedenken over het nieuwe Kwaliteitskader

Meedenken over het nieuwe Kwaliteitskader

Volgende week op 29 en 30 september 2020 steeds van 13.00 – 16.00 uur organiseren we in een coronaproof ruimte centraal in Utrecht twee sessies waarin we NVVK-leden vragen mee te denken over de normen, in het bijzonder de ontwikkelniveaus en de auditaanpak. Kom en praat mee op een van deze dagen en draag zo bij aan de ontwikkeling!

Wat is er nieuw aan het Kwaliteitskader van de NVVK?

Het Kwaliteitskader vervangt de huidige set gedetailleerde auditcriteria, waaraan alle NVVK-leden momenteel moeten voldoen en waarop zij elke drie jaar worden geaudit. Het nieuwe Kwaliteitskader

  • is ontwikkelingsgericht en resultaatgericht opgesteld,
  • stelt alleen eisen aan het ‘wat’ en
  • laat vrijheid aan ‘het hoe’ en
  • daagt leden uit om via de in te zetten waarderende auditmethodiek hun dienstverlening en resultaten stapsgewijs op een hoger plan te brengen

Het kwaliteitskader bevat 7 rubrieken met in totaal 53 normen. Per rubriek zijn ontwikkelingsniveaus gekarakteriseerd wat NVVK-leden kan helpen prioriteiten te stellen voor verder ontwikkeling. Deelnemers ontvangen het meest recente concept.

Ontwikkeling met leden en externe expertise

Het projectteam bestaat naast Joeri Eijzenbach vanuit de NVVK uit Jacomijn Kuiper en Marielle Fleuren van Assesor (veel ervaring met doorlichten en verbeteren van schuldhulpverlening) en Marja van Houten en Pauline Ensing van CIIO (erkende certificeerder, met veel ervaring met waarderend auditen en normontwikkeling in de professionele dienstverlening).

Leden hebben in 5 al gehouden sessies feedback gegeven op de normen per rubriek. Dat heeft al veel waardevolle feedback opgeleverd. Nu willen we nog twee sessies organiseren, waarop leden feedback gaan geven op de ontwikkelniveaus en de manier van auditen. En tot slot gaan we bij 4 NVVK-leden pilotaudits uitvoeren (KBnl, Kompas, Gemeente den Haag en gemeente Gouda).

Langs deze wegen komen we met elkaar tot een betekenisvol en werkbaar kwaliteitskader!

Doe mee en geef je op

Als voorbereiding is het fijn als je de normen en de beschrijving van de ontwikkelniveaus vooraf doorleest (kan ook in de trein). Dat vergt een uurtje. Ter plekke gaan we in dialoog onder leiding van een van de projectteamleden. Zo draag je bij aan onze gezamenlijke ambitie!

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Naar boven