Over NVVK Vrijdagmorgensessie | Van Msnp door naar Wsnp? Zo doen we dat beter

NVVK Vrijdagmorgensessie | Van Msnp door naar Wsnp? Zo doen we dat beter

Aanmelden op vrijdag alleen nog mogelijk via een mail naar a.schouwstra@nvvk.nl

Als de Wsnp voor je cliënt de beste oplossing is, hoe zorgen we dan voor een naadloze overgang?

In gesprek met de Nationale ombudsman, de rechterlijke macht, bewindvoerders en schuldhulpverleners over de aansluiting tussen Msnp en Wsnp.

Zoom-meeting op vrijdag 4 september 2020 tussen 10.00-12.00 uur.

Sprekers

  • Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman, publiceerde ‘Hindernisbaan zonder finish, Een onderzoek naar knelpunten in de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen’
  • Jan van der Hulst, manager Budgetbegeleiding gemeente Den Haag
  • Mark Bosch, faillissementsrechter rechtbank Overijssel, bestuurslid Recofa
  • Hans Lagendaal, eigenaar Equalis Bewindvoering, oprichter Wsnp.NU, community voor Wsnp-bewindvoerders, bestuurslid BBW (Beroepsverenging Bewindvoerders Wsnp). Was in het verleden onder meer directeur van een gemeentelijke instelling voor schuldhulpverlening en hoofd van een gemeentelijke kredietbank.
  • Liselotte Maas, was Wsnp-bewindvoerder en schuldhulpverlener, nu werkzaam in beschermingsbewind 
  • Christiane Koppelman, juridisch medewerker rechtbank Overijssel
  • Linda Nickel, stafmedewerker Bureau Wsnp

Gespreksleider 

  • Marco Florijn, voorzitter NVVK

Plenair deel

Spreker

 

Tijd

 

Marco Florijn

Welkom, update na een zomer van overleg met het oog op de golf hulpvragen vanwege corona… hoe staan we ervoor? 

(incl. evt. vragen)

10.00

 

Reinier van Zutphen in gesprek met Jan van der Hulst 

Vraaggesprek nav het raport van de ombudsman. De opvallendste waarnemingen, de reactie van Jan van der Hulst en ook: hoe nu verder?

(incl. vragenronde)

10.10

 

Marco Florijn

Reactie, toelichting op brief die de NVVK samen met de vier grote steden en de beroepsvereniging van Wsnp-bewindvoerders stuurden aan de rechters

10.40

 

Mark Bosch

Eerste reactie op de brief, visie op mogelijkheden om Msnp en Wsnp beter op elkaar aan te sluiten

(incl. vragenronde)

10.45

 

Hans Lagendaal

Ervaringen in contacten tussen Wsnp-bewindvoerders en gemeenten. Warmere overdracht is gewenst, net als betere nazorg.

(incl. vragenronde)

11.05

 

Liselotte Maas

Reflecteert in column op het voorgaande

11.20

Breakout-rooms

 

 

11.30

1. 

Mark Bosch

Dwangakkoord

Tempo minnelijke SHV mag omhoog; het dwangakkoord wordt te weinig gebruikt

 

2. 

Geert van Dijk, directeur NVVK

NVVK, BBW en G4 in gesprek met de rechterlijke macht: wat geef jij ons mee?

Binnenkort vindt het gesprek plaats met de rechterlijke macht over een betere aansluiting tussen Msnp en Wsnp. Waar moet het volgens jou over gaan? We noteren suggesties en bespreken gewenste uitkomsten.

 

3.

Christiane Koppelman

Aanvragen verbeteren

Volgens rechters zitten er nogal eens omissies in Wsnp-aanvragen. Dat kost tijd. Wat kunnen schuldhulpverleners verbeteren in hun Wsnp-aanvraag?

 

4. 

Linda Nickel 

Hardheidsclausule

Welke mogelijkheden biedt de weinig gebruikte ‘hardheidsclausule’ om mensen toe te laten tot de Wsnp (ondanks bv. fraudeschulden)?

 

EINDE

 

 

12.00

 Zie ook het artikel  'Minnelijke schuldhulpverlening gebaat bij goed functionerende Wsnp'.Schermafdruk 2020-06-12 15.39.43.png

Interesse in deze boeiende vrijdagmorgensessie over dit belangrijke onderwerp? Meld je nu aan!

We ontmoeten elkaar via Zoom. Hier een handleidinkje hoe je kunt Zoomen zonder het programma Zoom te downloaden.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Naar boven