Over NVVK Donderdagmiddagsessie | Sparen na akkoord

NVVK Donderdagmiddagsessie | Sparen na akkoord

Hoe prikkel je schuldeisers om te reageren op een saldoverzoek of een voorstel om schulden te regelen? Voor veel schuldhulpverleners is het een dagelijks terugkerende vraag.

Kredietbank Limburg (KBLB) koos 1,5 jaar geleden voor de route om hulpvragers pas te laten sparen voor hun aflossing nadat de laatste schuldeiser akkoord is gegaan.

Aantrekkelijk spaarpotje

Daarmee neemt Limburg een ‘perverse prikkel’ weg waar ze in hun regio mee te maken hebben. Die komt in grote lijnen hierop neer (tijdens de sessie duiken we dieper in de details):

  1. 1) Een hulpvrager spaart (volgens de NVVK-regels) vanaf het begin van de schuldregelfase voor het akkoord dat zijn hulpverlener probeert te bereiken met de schuldeisers. Dat gebeurt vanuit de gedachte dat de 36 maanden aflossen voor de klant op deze manier eerder kan beginnen dan het akkoord met de schuldeisers.,
  2. 2) Er vormt zich dus een spaarpotje, en schuldeisers weten dat het potje groter wordt naarmate ze langer wachten met reageren.
  3. 3) Wat de schuldeisers ook weten is dat bij een dwangakkoord de Limburgse rechtbank ook naar het gevormde spaarpotje kijkt. In de praktijk was het gespaarde bedrag voor de rechtbank nogal eens de aanleiding om te besluiten de cliënt toe te laten tot de Wsnp.
  4. 4) En daarmee bereikten schuldeisers een voordeel voor zichzelf, omdat het gevormde spaarpotje via die route leidt tot een hogere uitdeling dan in een Msnp-traject.

Dit verschijnsel leidde in de praktijk tot veel vertraging. Een ander nadeel was dat klanten zelf niet snapten waarom ze al moesten 'betalen' voor een regeling die er nog niet is. Tal van factoren die zorgden voor extra vragen en extra werk voor de schuldhulpverleners en extra zorgen bij de klant.

De route die KBLB koos, wijkt af van de regels in de NVVK-Module Schuldregelen. De NVVK keurde ‘Sparen na Akkoord’ goed als één van de proeftuinen binnen het NVVK Innovatielab. Kredietbank Limburg mocht daarom de afgelopen 1,5 jaar deze werkwijze hanteren. 

Blik terug en vooruit

Tijdens een online bijeenkomst blikken we met Roger Horsch en schuldregelaar Dave Strassfeld van KBLB terug op het experiment. We gaan in op vragen als:

  • 1) Waarom lag het wat jullie betreft voor de hand om dit experiment te doen?
  • 2) Wat zijn de voor- en nadelen voor de klant? En voor de schuldregelaar?
  • 3) Is jullie doel gehaald om schuldeisers eerder te laten reageren?
  • 4) Als er toch nog een dwangakkoord of Wsnp nodig was, hoe reageerde de rechtbank dan op deze werkwijze?
  • 5) Vormt ‘Sparen na akkoord’ volgens jullie een alternatief voor de roep om een uiterste reactietermijn voor schuldeisers?

Saneringskrediet

Aanvullend leggen we een link naar de oproep vanuit de NVVK om ‘Saneringskrediet, tenzij…’  breder in te zetten. Bovendien staan we kort stil bij de keuze van de KBLB om ook de BKR-registratie pas te doen bij een geslaagde regeling. Tot slot zal beleidsadviseur Joeri Eijzenbach (NVVK) het ‘sparen na akkoord’ in het perspectief plaatsen van zowel de recente ontwikkelingen bij de rechtspraak als bij de lobby in Den Haag. 

Schrijf je nu in en praat mee! Het betreft een online bijeenkomst via Teams.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Naar boven