Programma van Studiedag NVVK - 10 en 16 november 2020

Studiedag NVVK - 10 en 16 november 2020

Programma van Studiedag NVVK - 10 en 16 november 2020

Dag 1, dinsdag 10 november
9:30 - 10:00 Financiële hulp verlenen in het nieuwe normaal Door Marco Florijn, voorzitter NVVK
10:00 - 11:00 Omgaan met veranderingen Door Ben Tiggelaar, schrijver, spreker en expert in leiderschap
11:00 - 11:10 Korte pauze
11:10 - 11:40 Ontwikkelingen Nederlandse Schuldhulproute Door Martin Suithoff, algemeen directeur Schuldhulproute
11:40 - 12:10 Bestaanszekerheid en het ontstaan van schulden Door Arjan Vliegenthart, directeur-bestuurder Nibud
12:10 - 12:15 Afsluiting
Dag 2, maandag 16 november
10:00 - 11:00 Workshopronde 1
  NVVK Kwaliteitskader Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK
  Waarborgfonds saneringskrediet Door Frank Dijkstra, financieel directeur Kredietbank Nederland, Jan Tingen, directeur GKB
  Onderweg naar convenanten met de top-10 van schuldeisers Door Linda van Vliet, programmamanager NVVK, Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK, Irene Koole, senior beleidsadviseur NVVKI
  De pilot schuldenrechter bij de Rechtbank Den Haag
11:00 - 11:15 Korte pauze
11:15 - 12:15 Workshopronde 2
  Schuldenknooppunt: de realisatiefase is gestart Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt
  Vroegsignalering Door Linda van Vliet, programmamanager NVVK, Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK
  Nieuwe wetgeving 2021 Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK
  CJIB biedt mogelijkheden om onnodig oplopen van schulden te voorkomen Door Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB
12:15 - 13:15 PAUZE
13:15 - 14:15 Workshopronde 3
  Schuldenknooppunt: de realisatiefase is gestart Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt
  Ervaringen met de toepassing rekensheet huwelijksvermogensrecht Door Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK, Pauline de Wit-van Schie, stafmedewerker Bureau Wsnp
  Nederlandse Schulphulproute Door Martin Suithoff, algemeen directeur Schuldhulproute
  Beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening Door Edwin Luttik, senior beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland, Karin van der Burgt, Deanne Radema
14:15 - 14:30 Korte pauze
14:30 - 15:30 Workshopronde 4
  Beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening Door Edwin Luttik, senior beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland, Karin van der Burgt, Deanne Radema
  Ervaringen met de toepassing rekensheet huwelijksvermogensrecht Door Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK, Pauline de Wit-van Schie, stafmedewerker Bureau Wsnp
  Collectief Schuldregelen
  Aanpak schulden in bewind
 1. Van 9:30 tot 10:00

  Financiële hulp verlenen in het nieuwe normaal

  Door Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco reflecteert op de grote veranderingen waar we voor staan op het speelveld van schuldhulpverlening, budgetbegeleiding en -beheer en sociale kredietverstrekking. Collectief Schuldregelen is in aantocht, net als de bredere inzet van saneringskredieten en slimme toepassing van deels nieuwe ICT-toepassingen. Als we daar goed gebruik van maken, kunnen we efficiënter werken en naar verwachting tijd vrijspelen voor betere dienstverlening.

  Maar hoe vergroten we ons bereik onder de groep mensen met geldzorgen die nu helemaal niet in beeld is? Welke taak ligt er voor een nieuw kabinet? Zonder extra middelen is het moeilijk om deze klus goed op te pakken en ons bereik structureel te vergroten. Wat kunnen we als sector aan, waar liggen de grenzen, hoe zorgen we voor meer geld en aandacht voor de problemen? Over een ding zijn we het allemaal eens: het moet beter en het moet anders. Wat betekent dat voor de agenda van de NVVK?

 2. Van 10:00 tot 11:00

  Omgaan met veranderingen

  Door Ben Tiggelaar, schrijver, spreker en expert in leiderschap

  Omgaan met veranderingen in je vak en jezelf veranderen: hoe doe je dat? Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar weet dat als geen ander. Zijn nieuwste boek heet De Ladder en gaat over écht veranderen. Hij vertelt ons op basis van inzichten uit de psychologie hoe je doelen stelt die wél werken, hoe je gedrag kiest dat wél tot succes leidt en welke support wél helpt bij verandering. Inspirerend en waardevol!

 3. Van 11:10 tot 11:40

  Ontwikkelingen Nederlandse Schuldhulproute

  Door Martin Suithoff, algemeen directeur Schuldhulproute

  We leggen vanuit de NVVK in 2020 de focus op vier belangrijke verbeteringen. Dat doen we niet alleen, maar met partners met wie we samen kunnen bijdragen aan snelheid en beter resultaat. Eén van de belangrijke partners is de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Omdat er kansen liggen in de gezamenlijke aanpak die we nu willen benutten. We schetsen de ontwikkelingen rond de Schuldhulproute. We willen je niet alleen informeren over de aanpak en doelstellingen, maar je vooral ook enthousiasmeren voor de NSR.

 4. Van 11:40 tot 12:10

  Bestaanszekerheid en het ontstaan van schulden

  Door Arjan Vliegenthart, directeur-bestuurder Nibud

  Tijdens zijn presentatie schetst Arjan Vliegenthart zijn visie op de relatie tussen bestaanszekerheid en het ontstaan van schulden. Waar liggen de belangrijkste risico’s (wie zijn de risicogroepen, met welke problematiek) en wat zijn de opgaven waar we mee aan de slag moeten? Hoe beïnvloedt dit het werk van mensen in de sociale kredietverlening, schuldhulpverlening en budgetbeheer?
  Daarnaast beantwoordt Arjan de vraag wat het Nibud de komende tijd gaat doen. Hij vertelt wat zijn verwachtingen zijn over de samenwerking met publieke en private partners rond het vraagstuk van bestaanszekerheid, preventie, vroegsignalering, zorg en nazorg.

 5. Van 10:00 tot 11:00

  NVVK Kwaliteitskader

  Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK

  Interactief
  De NVVK herijkt het eigen Kwaliteitskader. Kern van de vernieuwing is: we brengen organisaties niet in kaart, maar we brengen ze vérder. Welke ambities heb je en hoe zien we die terug in je prestaties? Dat is belangrijker dan nagaan of je alle documenten en processen op een rijtje hebt. Waar sta je, waar liggen kansen op verbetering?
  Dat biedt meer ruimte voor maatwerk. Er zijn zo veel innovaties en slimme werkwijzen dat we niet langer vertrekken vanuit regels en procedures, maar vanuit realisatie en resultaat.

  We kijken naar zeven organisatiegebieden: Koers, Leiderschap, Organisatie, Financiële hulpverlening, Medewerkers, Samenwerking-uitbesteding-inkoop en Reflecteren-verbeteren-verantwoorden.
  Voor elk gebied gaan we na op welk niveau je functioneert. We onderscheiden vier niveaus: 1. Beheerste processen, 2. Resultaatgericht, 3. Lerend en vernieuwend en 4. Integraal samenwerkend in de keten.

  In de workshop ervaar je hoe deze nieuwe manier van toetsing en auditing in de praktijk in zijn werk gaat.

 6. Van 10:00 tot 11:00

  Waarborgfonds saneringskrediet

  Door Frank Dijkstra, financieel directeur Kredietbank Nederland, Jan Tingen, directeur GKB

  Informatief
  Eén van de snelle manieren van schulden regelen voor schuldhulpverlener is het saneringskrediet. Een saneringskrediet biedt rust en overzicht voor mensen met schulden. Het is aantrekkelijk voor schuldeisers omdat ze het dossier snel kunnen sluiten. En het creëert tijd bij schuldhulpverleners om te werken aan duurzame gedragsverandering bij hulpvragers.
  Daarom bieden schuldhulpverleners steeds vaker en sneller een saneringskrediet aan. Toch is deze oplossing nog bij lang niet iedereen bekend en wordt deze oplossing in vele gemeenten nog niet aangeboden. De NVVK en Sociale Banken Nederland zijn hard bezig om drempels weg te nemen door een landelijk fonds op te zetten zodat elke gemeente in Nederland nog gemakkelijker inwoners kan helpen met een saneringskrediet.
  Frank en Jan vertellen er in deze workshop meer over.

 7. Van 10:00 tot 11:00

  Onderweg naar convenanten met de top-10 van schuldeisers

  Door Linda van Vliet, programmamanager NVVK, Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK, Irene Koole, senior beleidsadviseur NVVKI

  Informatief
  De zes grote overheidsschuldeisers Belastingdienst, CJIB, UWV, SVB, CAK en DUO tekenden dit jaar een convenant met de NVVK. Zij gaan (onder voorwaarden) standaard akkoord met schuldregelingsvoorstellen. KPN, VodafoneZiggo, Bringway en Vewin hebben ook zo’n nieuw convenant met de ‘standaard akkoord’-bepaling. Met deze ‘nieuwe stijl’ convenanten willen we meer uniforme convenanten.

  Alle convenanten hebben als doel de samenwerking tussen schuldeisers en schuldhulpverlening te versnellen en te verbeteren, het aantal wanbetalers terug te dringen en het afsluiten van minnelijke schuldregelingen te bevorderen. Ze zijn bovendien essentieel om gebruik te maken van de nieuwe methode ‘Collectief schuldregelen’ die nu landelijk wordt ingevoerd.

  Wat verandert er hierdoor in jouw werk als schuldhulpverlener? Wat staat er precies in de convenanten, met welke schuldeisers zijn er inmiddels convenanten en wat zijn de ervaringen? Je hoort het in deze workshop.

 8. Van 10:00 tot 11:00

  De pilot schuldenrechter bij de Rechtbank Den Haag

  Door Herman van Harten, teamvoorzitter insolventie rechtbank Den Haag
  Per 1 januari 2020 is de rechtbank Den Haag gestart met de vijfjarige pilot 'De Schuldenrechter: het kan en moet beter'. Het doel van de pilot is om daar waar mogelijk een brug te slaan naar schuldhulpverlening, binnen het domein van de rechtspraak de weg naar schuldsanering te vereenvoudigen en de kwaliteit van het toezicht op schuldenbewind en schuldsaneringen structureel te versterken. Tijdens deze workshop gaat Herman in op de opzet van de pilot, de rol van schuldenfunctionarissen op de rechtbank en de ervaringen uit de eerste driekwart jaar. Ook wordt om jouw inbreng en suggesties gevraagd.

  Voor schuldhulpverleners heeft deze pilot mogelijk gevolgen bijvoorbeeld omdat zij te maken kunnen krijgen met door de schuldenfunctionaris van de rechtbank doorverwezen schuldenaren, bij de toelating tot de Wsnp maatwerkadvies gevraagd kan worden en ook na afloop van een schuldsaneringstraject extra inzet gevraagd kan worden vanwege eventuele nazorgadviezen.

 9. Van 11:15 tot 12:15

  Workshopronde 2

  Keuze uit de workshops uit blok 2

 10. Van 11:15 tot 12:15

  Schuldenknooppunt: de realisatiefase is gestart

  Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt

  Informatief
  De communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers is niet uniform geregeld. Op verschillende manieren wordt tussen verschillende partijen verschillende informatie uitgewisseld, waarmee wij kostbare tijd en geld verliezen. Daarom heeft de NVVK samen met schuldhulpverleners, schuldeisers en softwareleveranciers de afgelopen tijd gezocht naar één manier van digitaal communiceren tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Dat is met het Schuldenknooppunt gelukt.
  In Stichting Schuldenknooppunt werken we nu gezamenlijk met schuldhulpverleners en schuldeisers aan de landelijke implementatie van het Schuldenknooppunt. De testfase is afgesloten en de productieomgeving opgetuigd. Op dit moment sluit eerst een startgroep aan. Vanaf 2021 is de landelijke uitrol van het Schuldenknooppunt.

  Tijdens de workshop word je bijgepraat over:

  • Wat het Schuldenknooppunt nu precies is en doet;
  • Hoe het proces verloopt tot landelijke implementatie;
  • Wie er in de startgroep zitten;
  • Hoe het Schuldenknooppunt Collectief Schuldregelen faciliteert en;
  • Hoe het Schuldenknooppunt zich verhoudt tot andere initiatieven zoals Schuldenwijzer.

  En uiteraard is er ruimte om je vragen te stellen en je input te geven voor de verdere doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt.

 11. Interactief
  Met de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vanaf 1 januari, moeten gemeenten aan de slag met signalen van vaste lasten-partners over mensen met betalingsachterstanden. Om dat werk te vergemakkelijken voor zowel gemeenten als vaste lasten partners werkt de NVVK aan een Landelijk Convenant Vroegsignalering. Het wordt afgesloten met de VNG én de diverse brancheorganisaties van energieleveranciers, zorgverzekeraars, drinkwaterleveranciers, verhuurders en hypotheekverstrekkers.

  In deze workshop vertellen we over de opzet en consequenties van het convenant en de bijbehorende overeenkomst die de basis biedt voor afspraken tussen gemeenten en vaste lasten partners.

 12. Van 11:15 tot 12:15

  Nieuwe wetgeving 2021

  Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK

  Interactief
  Op 1 januari 2021 wordt de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. De wet bevat bepalingen inzake vroegsignalering en schuldhulpverlening aan ondernemers. Gemeenten moeten meer gaan doen aan vroegsignalering van problematische schulden. Bij een signaal van schuldeisers dat er sprake is van betalingsachterstanden die kunnen wijzen op schuldproblemen, moet de gemeente een aanbod tot een eerste gesprek doen waarin de schuldenaar wordt gewezen op mogelijkheden voor hulp vanuit de gemeente.

  Als dat aanbod geaccepteerd wordt, moet er binnen vier weken na het ontvangen signaal een gesprek plaatsvinden. Om het oppikken van signalen mogelijk te maken, krijgen gemeenten ook bevoegdheden om waar nodig bepaalde persoonsgegevens te verzamelen.

  In deze workshop bespreken we de achtergronden en de implicaties van de nieuwe wet. Maar ook andere wetgevingsinitiatieven komen aan de orde. 

 13. Van 11:15 tot 12:15

  CJIB biedt mogelijkheden om onnodig oplopen van schulden te voorkomen

  Door Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB

  Informatief
  Om te voorkomen dat schulden onnodig oplopen biedt het CJIB verschillende mogelijkheden voor betrokkenen. Het betalingsregelingenbeleid van het CJIB biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid tot maatwerk. Hiervoor kan eventueel uitstel van betaling worden geboden. Jolanda vertelt wat een betrokkene en schuldhulpverlener kunnen doen en neemt je mee in alle ontwikkelingen binnen het CJIB.

 14. Van 13:15 tot 14:15

  Workshopronde 3

  Keuze uit workshops uit blok 3

 15. Van 13:15 tot 14:15

  Schuldenknooppunt: de realisatiefase is gestart

  Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt

  Informatief
  De communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers is niet uniform geregeld. Op verschillende manieren wordt tussen verschillende partijen verschillende informatie uitgewisseld, waarmee wij kostbare tijd en geld verliezen. Daarom heeft de NVVK samen met schuldhulpverleners, schuldeisers en softwareleveranciers de afgelopen tijd gezocht naar één manier van digitaal communiceren tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Dat is met het Schuldenknooppunt gelukt.
  In Stichting Schuldenknooppunt werken we nu gezamenlijk met schuldhulpverleners en schuldeisers aan de landelijke implementatie van het Schuldenknooppunt. De testfase is afgesloten en de productieomgeving opgetuigd. Op dit moment sluit eerst een startgroep aan. Vanaf 2021 is de landelijke uitrol van het Schuldenknooppunt.

  Tijdens de workshop word je bijgepraat over:

  • Wat het Schuldenknooppunt nu precies is en doet;
  • Hoe het proces verloopt tot landelijke implementatie;
  • Wie er in de startgroep zitten;
  • Hoe het Schuldenknooppunt Collectief Schuldregelen faciliteert en;
  • Hoe het Schuldenknooppunt zich verhoudt tot andere initiatieven zoals Schuldenwijzer.

  En uiteraard is er ruimte om je vragen te stellen en je input te geven voor de verdere doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt.

 16. Van 13:15 tot 14:15

  Ervaringen met de toepassing rekensheet huwelijksvermogensrecht

  Door Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK, Pauline de Wit-van Schie, stafmedewerker Bureau Wsnp

  Door Pauline de Wit- van Schie, stafmedewerker bureau Wsnp

  Informatief
  Help je als schuldhulpverlener of Wsnp-bewindvoerder mensen die na 1 januari 2018 trouwden? En betreft het mensen die geen huwelijkse voorwaarden op lieten maken? Dan moet je voor het verdelen van hun afloscapaciteit een speciale berekeningsmethode hanteren. Die methode moet je ook toepassen bij mensen die een partnerschap zonder voorwaarden aangingen.
  De NVVK en Bureau Wsnp ontwikkelden er een handige sheet voor. Karen neemt hem met je door, waarschuwt je voor valkuilen en helpt je zo om veelgemaakte fouten te voorkomen.

  Na deze workshop kent de rekensheet voor jou geen geheimen meer.

  De workshop wordt vooraf opgenomen, vragen kun je per mail stellen. In de workshop wordt een casus behandeld. Deelnemers wordt gevraagd de documenten te lezen die genoemd worden onderaan dit artikel. Voorafgaand aan de casus vatten de workshopgevers de theorie kort samen, maar meedoen zonder vooraf van de documenten kennisgenomen te hebben is niet zinvol. Er zitten wat verschillen tussen het invullen van de sheet voor Wsnp en Msnp. Beide varianten komen aan bod, omdat de opname van de workshop ook beschikbaar wordt gesteld aan Wsnp-bewindvoerders.

 17. Van 13:15 tot 14:15

  Nederlandse Schulphulproute

  Door Martin Suithoff, algemeen directeur Schuldhulproute

  Informatief
  NSR is een publiek-private samenwerking waarin we mensen met financiële problemen de weg willen wijzen, zodat zij eerder, sneller en beter vinden waar ze moeten zijn. Daarom werken wij samen met gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties aan één centrale schuldhulproute. Wil je meer weten over de NSR? Volg dan deze sessie.

 18. Van 13:15 tot 14:15

  Beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening

  Door Edwin Luttik, senior beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland, Karin van der Burgt, Deanne Radema

  Armoede en schuldenproblematiek nemen door de Corona-crisis verder toe. Het is in ieders belang dat mensen met (risico op) financiële problemen tijdige en goede hulp krijgen. Daarvoor hebben professionals op dit terrein een passend fundament en een heldere positionering nodig. En dat is de kern van het project Beroepscompetenties, dat onderdeel uitmaakt van het programma Schouders Eronder en in 2019 is gestart. Mede dankzij waardevolle input van workshopdeelnemers tijdens een eerdere studiedag van de NVVK ligt er inmiddels in concept een set aan beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening. Deze zullen we tijdens de workshop presenteren. We leggen ook uit waarom gekozen is voor de term sociaal financiële dienstverlening. We gaan in op de uitkomsten van de digitale raadpleging in het werkveld over de concept beroepscompetenties, de breedte van het vak, het type professionals en de soort organisaties die sociaal financiële dienstverlening bieden. Ook besteden we aandacht aan wat (ex)cliënten ons meegaven. Met de workshopdeelnemers gaan we vervolgens graag in gesprek over enkele resterende puzzels.

 19. Van 14:30 tot 15:30

  Workshopronde 4

  Keuze uit de workshops uit ronde 4

 20. Van 14:30 tot 15:30

  Beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening

  Door Edwin Luttik, senior beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland, Karin van der Burgt, Deanne Radema

  Interactief
  Armoede en schuldenproblematiek nemen door de Corona-crisis verder toe. Het is in ieders belang dat mensen met (risico op) financiële problemen tijdige en goede hulp krijgen. Daarvoor hebben professionals op dit terrein een passend fundament en een heldere positionering nodig. En dat is de kern van het project Beroepscompetenties, dat onderdeel uitmaakt van het programma Schouders Eronder en in 2019 is gestart. Mede dankzij waardevolle input van workshopdeelnemers tijdens een eerdere studiedag van de NVVK ligt er inmiddels in concept een set aan beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening. Deze zullen we tijdens de workshop presenteren. We leggen ook uit waarom gekozen is voor de term sociaal financiële dienstverlening. We gaan in op de uitkomsten van de digitale raadpleging in het werkveld over de concept beroepscompetenties, de breedte van het vak, het type professionals en de soort organisaties die sociaal financiële dienstverlening bieden. Ook besteden we aandacht aan wat (ex)cliënten ons meegaven. Met de workshopdeelnemers gaan we vervolgens graag in gesprek over enkele resterende puzzels.

 21. Van 14:30 tot 15:30

  Ervaringen met de toepassing rekensheet huwelijksvermogensrecht

  Door Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK, Pauline de Wit-van Schie, stafmedewerker Bureau Wsnp

  Door Pauline de Wit- van Schie, stafmedewerker bureau Wsnp

  Informatief
  Help je als schuldhulpverlener of Wsnp-bewindvoerder mensen die na 1 januari 2018 trouwden? En betreft het mensen die geen huwelijkse voorwaarden op lieten maken? Dan moet je voor het verdelen van hun afloscapaciteit een speciale berekeningsmethode hanteren. Die methode moet je ook toepassen bij mensen die een partnerschap zonder voorwaarden aangingen.
  De NVVK en Bureau Wsnp ontwikkelden er een handige sheet voor. Karen Stoffels-Montfoort neemt hem met je door, waarschuwt je voor valkuilen en helpt je zo om veelgemaakte fouten te voorkomen. Na deze workshop kent de rekensheet voor jou geen geheimen meer.
  De workshop wordt vooraf opgenomen, vragen kun je per mail stellen. In de workshop wordt een casus behandeld. Deelnemers wordt gevraagd de documenten te lezen die genoemd worden onderaan dit artikel. Voorafgaand aan de casus vatten de workshopgevers de theorie kort samen, maar meedoen zonder vooraf van de documenten kennisgenomen te hebben is niet zinvol. Er zitten wat verschillen tussen het invullen van de sheet voor Wsnp en Msnp. Beide varianten komen aan bod, omdat de opname van de workshop ook beschikbaar wordt gesteld aan Wsnp-bewindvoerders.

 22. Van 14:30 tot 15:30

  Collectief Schuldregelen

  Door Barbara Grotzinger, accountmanager Collectief Schuldregelen en Marianne Oostrik, projectleider Collectief Schuldregelen

  Wil je meer praktische informatie over Collectief Schuldregelen? Dan mag je deze workshop niet missen!

  Want Collectief Schuldregelen: hoe werkt dat nu in de praktijk? Wat moet er gebeuren voordat je er mee aan de slag kan en wat houden de werkzaamheden precies in als het eenmaal in je werkprocessen is geïmplementeerd?

  We schetsen dit beeld samen met een ervaren gemeente, een startende gemeente en een schuldeiser. Daarbij wordt de link met het Schuldenknooppunt niet vergeten.

 23. Van 14:30 tot 15:30

  Aanpak schulden in bewind

  Door Vivian den Hartogh, Hogeschool Utrecht

  Interactief
  Goede doorgeleiding van schuldenbewind naar een minnelijk of wettelijk traject. En voldoende samenwerking daarbij in de keten. Punten die in het rapport Hindernisbaan zonder finish. Een onderzoek naar knelpunten in de toegang tot de Wsnp werden genoemd door de Nationale Ombudsman. Tijdens de NVVK Vrijdagochtendsessie over aansluiting tussen Msnp en Wsnp op 4 september 2020 werden deze aandachtspunten nogmaals benadrukt. Hoe krijgt de uitvoeringspraktijk vorm? In deze workshop gaan we aan de slag met goede voorbeelden en waar nog werk te verzetten valt.

Naar boven