Over Studiedag NVVK - 10 en 16 november 2020

Studiedag NVVK - 10 en 16 november 2020

Thema: ‘Financiële hulpverlening in het nieuwe normaal – versnellen en opschalen; juist nu’

Locatie: Online webinar

Onze halfjaarlijkse studiedag in november wordt, vanwege de coronamaatregelen wederom, online gehouden en we spreiden het programma over twee dagen, dinsdag 10 en maandag 16 november 2020.

Het thema van de studiedag is ‘Financiële hulpverlening in het nieuwe normaal – versnellen en opschalen, juist nu’. Op dinsdag 10 november openen onder andere Marco Florijn (voorzitter NVVK), Martin Suithoff (Nederlandse Schuldhulproute) en Linda van Vliet (NVVK) de studiedag. Zij praten ons bij over de actualiteiten, het nieuwe Landelijke convenant Vroegsignalering en over de groeiende samenwerking binnen het concept van de Nederlandse Schuldhulproute.

Ben Tiggelaar (gedragswetenschapper en auteur) gaat in op waarom veranderen zo moeilijk is. Hoe activeren we onszelf en hoe krijgen we collega’s mee? Hij zet ons aan het denken en geeft concrete tips.

Arjan Vliegenthart (directeur Nibud) geeft ons zijn visie op bestaanszekerheid. Wat zijn de cijfers, wat houdt mensen bezig en hoe verhoudt zich dat tot het werk dat financiële hulpverleners doen?

Op maandag 16 november organiseren we verspreid over de dag verschillende workshops. Stel je eigen programma samen uit onderwerpen als:
• het nieuwe Kwaliteitskader van de NVVK;
• resultaten van collectief schuldregelen;
• vroegsignaleren;
• procesversnelling met convenanten;
• update Schuldenknooppunt;
• nieuwe wetgeving 2021 in aantocht;
• beroepscompetentieprofiel.

Week 39 wordt het volledige programma online gezet en de aanmeld link.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Hier komt tekst

Naar boven