Over Studiedag NVVK - 10 en 16 november 2020

Studiedag NVVK - 10 en 16 november 2020

Thema: ‘Financiële hulpverlening in het nieuwe normaal – versnellen en opschalen, juist nu’

Locatie: Online webinar

We spreiden het programma over twee dagen, dinsdag 10 en maandag 16 november 2020.

Net als andere financiële hulpverleners heb je waarschijnlijk een uitdagende tijd achter de rug. Mensen op afstand helpen, de weg wijzen naar steunmaatregelen en contact blijven houden terwijl je elkaar niet makkelijk kon ontmoeten.

De coronamaatregelen zullen ons nog wel enige tijd beperken. Toch blijft ons vak doorontwikkelen. Juist vanwege corona gaat dat in een hoger tempo.

Komst Waarborgfonds Saneringskredieten
De regering heeft bijvoorbeeld 150 miljoen euro extra gereserveerd voor de aanpak van schulden. Daarvan gaat zo’n 30 miljoen naar het Waarborgfonds Saneringskredieten, een fonds waar de NVVK al lang om gevraagd heeft. We maken ook een flinke slag op het gebied van digitalisering. Het Schuldenknooppunt gaat ons werk versnellen en vergemakkelijken.

Laat je informeren!
Mooie ontwikkelingen dus. Ze stellen ons in staat meer mensen te helpen. Het betekent ook dat er veel gaat gebeuren in de komende maanden. Belangrijk dus om deze studiedag bij te wonen. Dat helpt je in je dagelijkse werk. Als professional ben je na afloop optimaal toegerust om de nieuwe mogelijkheden toe te passen.

Op dinsdag 10 november openen onder andere Marco Florijn (voorzitter NVVK), Martin Suithoff (Nederlandse Schuldhulproute) en Linda van Vliet (NVVK) de studiedag. Zij praten ons bij over de actualiteiten, het nieuwe Landelijke Convenant Vroegsignalering en de groeiende samenwerking binnen het concept van de Nederlandse Schuldhulproute.

Ben Tiggelaar (gedragswetenschapper en auteur) gaat in op de vraag waarom veranderen zo moeilijk is. Hoe activeren we onszelf en hoe krijgen we collega’s mee? Hij zet ons aan het denken en geeft concrete tips.

Arjan Vliegenthart (directeur Nibud) geeft ons zijn visie op bestaanszekerheid. Wat zijn de cijfers, wat houdt mensen bezig en hoe verhoudt zich dat tot het werk dat financiële hulpverleners doen?

Op maandag 16 november organiseren we verspreid over de dag verschillende workshops. Stel je eigen programma samen uit onderwerpen als:

  • het nieuwe Kwaliteitskader van de NVVK;
  • resultaten van collectief schuldregelen;
  • vroegsignaleren;
  • procesversnelling met convenanten;
  • update Schuldenknooppunt;
  • nieuwe wetgeving 2021 in aantocht;
  • beroepscompetentieprofiel.

Wij willen deze studiedag ook een feestelijk tintje geven. Daarom organiseren wij, om de dag informeel met elkaar af te sluiten, aansluitend op het keuzeprogramma op maandag 16 november een digiborrel. Wij sturen je daarvoor een borrelbox toe! Ook krijg je van ons ‘De Ladder’ cadeau, het nieuwste boek van Ben Tiggelaar.

De kosten zijn identiek aan een fysieke bijeenkomst. Dat komt omdat onze uitgaven aan sprekers en voorbereiding niet afwijken van de kosten die we maken voor een fysieke bijeenkomst. Verder willen we voor een aantrekkelijke online bijeenkomst zorgen zonder technische belemmeringen. Daarvoor huren we een provider in die op 10 en 16 november met een aantal medewerkers de uitzending voor ons verzorgt. Omdat we willen dat deelnemers ook online op een goede manier kunnen deelnemen, stellen we hier hoge eisen aan. Dat brengt de nodige kosten met zich mee. Daarnaast krijgt iedere deelnemer deze keer een borrelbox en een boek thuisgestuurd. Prettig is ook dat je als deelnemer met je inlogcode (delen van) de studiedag achteraf integraal kunt terugkijken.

Aanmelden
Aanmelding kan hier.

Aangemeld, maar verhinderd?
Omdat het een online bijeenkomst is, is het niet mogelijk te annuleren. Wie verhinderd is ontvangt een link om de webinars later te bekijken. Geef een verhindering schriftelijk door aan congresorganisatie HOEZO!.

Kosten
Deelname aan de studiedag kost voor NVVK-leden € 279,00 per persoon en voor niet NVVK-leden € 399,00. Als je boekt vóór 15 oktober 2020 bedragen de kosten voor NVVK-leden € 249,00 per persoon en voor niet NVVK-leden € 369,00. Na aanmelding ontvang je een bevestiging, factuur en enkele dagen voor de studiedag de link naar de webinar.

De kosten zijn identiek aan een fysieke bijeenkomst. 

Meer weten?
Voor informatie kun je bellen of mailen met HOEZO! Congresorganisatie. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 023 - 555 27 20 of via cm.van.reenen@hoe-zo.nl.

De studiedag is interessant voor:
• schuldhulpverleners
• schuldeisers
• bewindvoerders
• anderen die beroepshalve betrokken zijn bij schuldproblemen.

Kiwa heeft 6 PE-punten en Horas (BPBI) heeft 7 PE punten toegekend. PE-punten zijn aangevraagd bij Bureau Wsnp.

Programma van Studiedag NVVK - 10 en 16 november 2020

Dag 1, dinsdag 10 november
9:30 - 10:00 Financiële hulp verlenen in het nieuwe normaal en ondertekening LCV Schulden Door Marco Florijn, voorzitter NVVK
10:00 - 11:00 Omgaan met veranderingen Door Ben Tiggelaar, schrijver, spreker en expert in leiderschap
11:00 - 11:10 Korte pauze
11:10 - 11:40 Ontwikkelingen Nederlandse Schuldhulproute Door Martin Suithoff, algemeen directeur Schuldhulproute
11:40 - 11:45 Ondertekening convenant Syncasso en de NVVK
11:45 - 12:10 Bestaanszekerheid en het ontstaan van schulden Door Arjan Vliegenthart, directeur-bestuurder Nibud
12:10 - 12:15 Afsluiting
Dag 2, maandag 16 november
10:00 - 11:00 Workshopronde 1
  NVVK Kwaliteitskader Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK
  Waarborgfonds saneringskrediet Door Frank Dijkstra, financieel directeur Kredietbank Nederland, Jan Tingen, directeur GKB
  Onderweg naar convenanten met de top-10 van schuldeisers Door Linda van Vliet, programmamanager NVVK, Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK, Irene Koole, senior beleidsadviseur NVVKI
  De pilot schuldenrechter bij de Rechtbank Den Haag
11:00 - 11:15 Korte pauze
11:15 - 12:15 Workshopronde 2
  Schuldenknooppunt: de realisatiefase is gestart Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt
  Vroegsignalering Door Linda van Vliet, programmamanager NVVK, Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK
  Nieuwe wetgeving 2021 Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK
  CJIB biedt mogelijkheden om onnodig oplopen van schulden te voorkomen Door Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB
12:15 - 13:15 PAUZE
13:15 - 14:15 Workshopronde 3
  Schuldenknooppunt: de realisatiefase is gestart Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt
  Ervaringen met de toepassing rekensheet huwelijksvermogensrecht Door Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK, Pauline de Wit-van Schie, stafmedewerker Bureau Wsnp
  Nederlandse Schulphulproute Door Martin Suithoff, algemeen directeur Schuldhulproute
  Beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening Door Edwin Luttik, senior beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland, Karin van der Burgt, eigenaar adviesbureau, Deanne Radema, eigenaar adviesbureau
14:15 - 14:30 Korte pauze
14:30 - 15:30 Workshopronde 4
  Beroepscompetenties in sociaal-financiële dienstverlening Door Edwin Luttik, senior beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland, Karin van der Burgt, eigenaar adviesbureau, Deanne Radema, eigenaar adviesbureau
  Ervaringen met de toepassing rekensheet huwelijksvermogensrecht Door Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK, Pauline de Wit-van Schie, stafmedewerker Bureau Wsnp
  Collectief Schuldregelen
  Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en schuldproblematiek Door Vivian den Hartogh, senior onderzoeker lectoraat Schulden en Incasso, Rosine van Dam, onderzoeker HvA
15:30 - 16:30 Puqzuiz en informele borrel

Lees meer over het programma

Naar boven