Sprekers bij NVVK Studiedag

NVVK Studiedag

Over de sprekers

 1. Arjan Vliegenthart, directeur-bestuurder Nibud

  Arjan Vliegenthart, directeur-bestuurder Nibud

  Arjan is directeur-bestuurder bij het Nibud. Het Nibud wil dat mensen de baas zijn én blijven over hun eigen portemonnee. Wie grip heeft op geld, blijft ook makkelijker de baas over zijn of haar leven. Met de kennis en kunde die wij als Nibud in huis hebben, kunnen wij mensen en instellingen daarbij ondersteunen. Ik lever daar als directeur van het Nibud met veel plezier een bijdrage aan. Samen met onze partners zoek ik naar nieuwe en succesvolle manieren om schulden te voorkomen én te bestrijden. Om er, samen met bedrijven, beleidsmakers, belangenbehartigers en politici, voor te zorgen dat financiële problemen kunnen worden voorkomen. Want alleen als we er samen de schouders onder zetten, komen we bij deze moeilijke vraagstukken ook echt verder. Nevenfuncties Lid Adviesraad Hogeschool van Amsterdam
 2. Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt

  Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt

  Bart van de Ven is door de NVVK aangesteld als ICT-projectleider binnen het project digitale communicatie in het schuldregelingstraject. Bart heeft veel ervaring bij de inrichting van werkprocessen op het terrein van de schuldhulpverlening. Aspecten hierbij zijn onder meer de verdeling van eerste- en tweedelijns activiteiten, de inrichting van de ondersteunende ict-voorzieningen en daarbij de informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen. Bart stuurt op duurzaam resultaat en kijkt daarom altijd naar het gehele plaatje en houdt zichzelf en anderen goed voor ogen waar het werkelijk om gaat.
 3. Ben Tiggelaar, schrijver, spreker en expert in leiderschap

  Ben Tiggelaar, schrijver, spreker en expert in leiderschap

  Ben is een Nederlandse bedrijfskundige, schrijver van managementboeken en trainer. Hij wordt getypeerd als managementgoeroe. Ook is hij columnist bij NRC Handelsblad op het gebied van werk en management.
 4. Frank Dijkstra, financieel directeur Kredietbank Nederland

  Frank Dijkstra, financieel directeur Kredietbank Nederland

  Frank is sinds 2016 Financieel Directeur van Kredietbank Nederland.
 5. Geert van Dijk, directeur NVVK

  Geert van Dijk, directeur NVVK

  Geert is sinds juni 2019 directeur van het Verenigingsbureau van de NVVK. De branchevereniging telt ruim honderd leden - zowel publieke als private partijen - die zich bezig houden met schuldhulpverlening, sociale kredietverstrekking en diverse vormen van budgetbegeleiding- en beheer, in de brede zin van het woord. Samen met voorzitter Marco Florijn, het Bestuur, het Verenigingsbureau en natuurlijk de leden en ketenpartners werken we aan voor iedereen toegankelijke professionele dienstverlening voor mensen met schulden. Geert was eerder directeur van het Verenigingsbureau van Divosa (managers werk en inkomensondersteuning van gemeenten), en heeft als beleidsadviseur, manager en adviseur bij verschillende gemeenten en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein gewerkt. En is ooit begonnen als geschiedenisdocent en trainer-opleider bij de vakbeweging.
 6. Jacomijn Kuiper, mede-eigenaar SchuldendeBaas

  Jacomijn Kuiper, mede-eigenaar SchuldendeBaas

  Jacomijn is van oorsprong psychologe en heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd in motiveren en gedragsverandering. Ze heeft jarenlange ervaring met schuldhulpverlening, Motiverende Gespreksvoering en Budgetcoaching. Jacomijn schreef het boek; Van Adviseren naar Motiveren en het Praktijkboek Budgetcoaching en geeft vele trainingen op dit vlak. Zij is mede-eigenaar van het onlinecommunicatie platform SchuldendeBaas. Naast SchuldendeBaas is zij de drijvende kracht achter Bureau EV. Vanuit Bureau EV geeft zij trainingen en is zij inzetbaar als interim adviseur o.a. op het gebied van Vroegsignalering.
 7. Jan Tingen, directeur GKB

  Jan Tingen, directeur GKB

  In 1982 stapte Jan als jongeman van 21 de wereld van de GKB’s binnen. Waar het de eerste jaren vooral nog ging over het verstrekken van krediet kreeg al snel de schuldregeling en budgetbeheer de overhand. Vanaf dag 1 is hij gegrepen door de schuldregelingen en budgetbeheer. De ervaring dat wij met onze interventies het verschil kunnen maken voor mensen met schulden maakt hem steeds weer enthousiast het beter te willen doen. De afgelopen decennia heeft hij zo goed als facetten van ons werk meegemaakt, van jaren in de spreekkamer tot de laatste 15 jaar in de directiekamer. Vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden heeft hij een bijdrage mogen leveren aan de schuldhulpverlening zoals deze nu is.
 8. Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB

  Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB

  Jolanda is bij het CJIB verantwoordelijk voor ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk verantwoord innen en incasseren; incasseren met oog en oor voor de burger, binnen gestelde kaders.
 9. Linda van Vliet, senior beleidsadviseur NVVK

  Linda van Vliet, senior beleidsadviseur NVVK

  Linda is senior beleidsadviseur bij de NVVK. Zij is o.a. verantwoordelijk voor de samenwerking met schuldeisers en convenanten. Samen met de leden van het Kernteam Samenwerking Schuldeisers worden met nieuwe partners convenantsafspraken gemaakt en huidige convenanten verbeterd. Andere aandachtsgebieden van Linda zijn vroegsignalering en de NVVK Belofte/ Basisnorm.
 10. Manuel van der Hoek, kwartiermaker SchuldenlabNL

  Manuel van der Hoek, kwartiermaker SchuldenlabNL

  'Te vaak raken schuldenaren van de regen in de drup. Een andere benadering is noodzakelijk. Maar dat is niet vanzelfsprekend en gaat gepaard met een cultuuromslag.’ Op basis van die visie wist Manuel als manager Debiteurenbeheer CZ het incassobeleid van die verzekeraar pro-actiever en klantgerichter te maken. Nu werkt hij als kwartiermaker van SchuldenlabNL aan die gewenste cultuuromslag. Manuel studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit Tilburg en was bij CZ, PWC en de Rabobank werkzaam als (interne) accountant. Zijn visie: ‘Geen enkele burger, geen enkel bedrijf of overheidsorgaan is gebaat bij burgers met onopgeloste betalingsproblemen. Toch worden niet massaal de goede voorbeelden gevolgd. Dat moet anders.’
 11. Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco Florijn is sinds 9 mei 2017 voorzitter van de NVVK. De betrokkenheid van Marco bij het sociale domein loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Zo heeft hij de functie vervuld van locoburgemeester en wethouder van Financiën, Zorg, Sociale Zaken en Sport in de gemeente Leeuwarden en wethouder van Werk, Inkomen en Zorg in de gemeente Rotterdam. Ook bekleedde hij diverse (bestuurlijke) functies binnen verenigingen, waaronder de VNG, zoals het voorzitterschap van de VNG Commissie Werk en Inkomen. Marco Florijn is op dit moment eigenaar/directeur van het bedrijf Seastarters, dat maatschappelijk betrokken onderneemt. Vanuit deze functie is hij betrokken bij projecten rond verbinding, samenwerking, innovatie en digitalisering.
 12. Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt

  Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt

  Marianne is als projectleider vanaf september 2017 betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van het Schuldenknooppunt. Als senior beleidsadviseur heeft zij tot september 2019 bij de NVVK onder andere gewerkt aan strategiebepaling, samenwerking met schuldeisers en vroegsignalering. Deze bagage vanuit de NVVK en haar werkervaring vanuit Stichting BKR, een gemeenschappelijke regeling en de IT-sector komen uitstekend van pas in het project Schuldenknooppunt. Marianne heeft Bestuurskunde en Beleids- en organisatiewetenschappen gestudeerd.
 13. Mariëlle Fleuren, eigenaar van Asessor

  Mariëlle Fleuren, eigenaar van Asessor

  Mariëlle is eigenaar/directeur van Asessor. Zij draagt al vanaf het begin van de jaren negentig bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een volwaardig opleidings- en trainingsaanbod voor de integrale schuldhulpverlening. Zij was enkele jaren lid van de commissie Schulden oplossen binnen de NVVK en is lid van de Normcommissie van de NEN 8048. Vanaf 2014 is zij zeer betrokken bij Vroegsignalering van Schulden. Als auteur van de Leidraad Vroegsignalering (2015 en 2018), als projectleider in diverse gemeenten, als deelnemer aan de Landelijke kopgroep Vroegsignalering, als adviseur voor het project ‘Landelijke Uitrol Vroegsignalering’ en als medeorganisator van de Landelijke bijeenkomsten Vroegsignalering. Tevens is zij mede-eigenaar van het onlinecommunicatie platform SchuldendeBaas waar inmiddels 60- gemeente bij zijn aangesloten. En als laatste heeft zij samen met Jacomijn Kuiper in 2017 een kwaliteitsmodel voor Schuldhulpverlening ontwikkeld. Het Schuldhulpverlenings Capability Maturity Model.
 14. Nancy Hendriks, programmamanager SchuldenlabNL

  Nancy Hendriks, programmamanager SchuldenlabNL

  Nancy is lid van het programmateam van SchuldenlabNL en verantwoordelijk voor het opschalen van de innovatieve projecten Jongeren Perspectief Fonds en Collectief schuldregelen. Ze in staat is om moeilijke en complexe ideeën eenvoudig te maken en naar de praktijk te vertalen (procesdenken). Ze heeft Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht gestudeerd. Haar loopbaan als zeer vaardige proces-, verandermanager en voormalig directeur in de kinderopvang maakt dat ze met haar ondernemers no-nonsense mentaliteit en expertise om initiatieven te nemen, zich met een relatienetwerk kan verbinden en projecten kan managen. “Ik houd ervan om mensen met elkaar te verbinden.”
 15. Pauline van Esterik-Plasmeijer, bestuurslid NVVK en voorzitter Bestuur Mijn Geld en Zo

  Pauline van Esterik-Plasmeijer, bestuurslid NVVK en voorzitter Bestuur Mijn Geld en Zo

  Pauline is sinds mei 2019 bestuurslid van de NVVK. Zij is tevens voorzitter van het Bestuur van NVVK-lid Stichting Mijn Geld en Zo. Daarnaast is zij bestuurslid bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening, Kifid. Pauline heeft diverse commerciële directiefuncties bekleedt bij ABN AMRO en Achmea en is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op onderzoek naar financieel consumentengedrag.
Naar boven