Programma van NVVK Studiedag

NVVK Studiedag

Programma van NVVK Studiedag

Op dinsdag 07 april:
9:30 - 10:00 Ontvangst
10:00 - 10:05 Opening door de dagvoorzitter Door Pauline van Esterik-Plasmeijer, bestuurslid NVVK en voorzitter Bestuur Mijn Geld en Zo
10:05 - 10:25 Ontwikkelingen NVVK en SchuldenlabNL Door Geert van Dijk, directeur NVVK, Manuel van der Hoek, kwartiermaker SchuldenlabNL
10:25 - 10:40 Reflectie op de grote veranderingen Door Marco Florijn, voorzitter NVVK
10:40 - 11:00 Bestaanszekerheid en het ontstaan van schulden Door Arjan Vliegenthart, directeur-bestuurder Nibud
11:00 - 11:20 Koffiepauze
11:20 - 12:30 Workshop ronde 1
  Capability Maturity Model Door Mariëlle Fleuren, eigenaar van Asessor, Jacomijn Kuiper, mede-eigenaar SchuldendeBaas
  Over naar schuldhulpverlening 2.0 Door Frank Dijkstra, financieel directeur Kredietbank Nederland, Jan Tingen, directeur GKB
  Eén overheidsconvenant Door Linda van Vliet, senior beleidsadviseur NVVK
  Pilot schuldenrechter Rechtbank Den Haag
12:30 - 13:20 LUNCH
13:20 - 14:10 Omgaan met veranderingen Door Ben Tiggelaar, schrijver, spreker en expert in leiderschap
14:10 - 14:25 Korte pauze, wisseling workshops
14:25 - 15:25 Workshopronde 2
  Schuldenknooppunt: de realisatiefase is gestart Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt
  Update ontwikkelingen CJIB Door Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB
  Collectief Schuldregelen Door Nancy Hendriks, programmamanager SchuldenlabNL
  Over naar schuldhulpverlening 2.0 Door Frank Dijkstra, financieel directeur Kredietbank Nederland, Jan Tingen, directeur GKB
15:25 - 15:40 Korte pauze, wisseling workshops
15:40 - 16:40 Workshopronde 3
  Eén overheidsconvenant Door Linda van Vliet, senior beleidsadviseur NVVK
  Schuldenknooppunt: de realisatiefase is gestart Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt
  Jongeren Perspectieffonds Door Nancy Hendriks, programmamanager SchuldenlabNL, José Mulder, senior schulddienstverlening gemeente Utrecht
  Update ontwikkelingen CJIB Door Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB
16:40 - 17:00 Afsluiting met hapje en drankje
 1. Van 10:05 tot 10:25

  Ontwikkelingen NVVK en SchuldenlabNL

  Door Geert van Dijk, directeur NVVK, Manuel van der Hoek, kwartiermaker SchuldenlabNL

  We leggen vanuit de NVVK in 2020 de focus op vier belangrijke verbeteringen. Dat doen we niet alleen, maar met partners met wie we samen kunnen bijdragen aan snelheid en beter resultaat. Eén van de belangrijke partners is op dit moment SchuldenlabNL. Omdat er kansen liggen die we nu willen benutten. We schetsen de ontwikkelingen rond:

  • brede inzet van het saneringskrediet. Eén schuldeiser, één plan;
  • gegevensuitwisseling via het Schuldenknooppunt. Schrappen in administratieve rompslomp;
  • Collectief Schuldregelen. Afspraken met schuldeisers (publiek en privaat) op basis van standaard akkoorden;
  • verdere professionalisering van budgetbeheer en bewindvoering.

  Deze verbeteringen gaan de aanpak van het schuldenvraagstuk drastisch veranderen. Wij werken hierin behalve met SchuldenlabNL nauw samen met alle partnerorganisaties betrokken bij het Schuldenknooppunt, publiek en privaat.

 2. Van 10:25 tot 10:40

  Reflectie op de grote veranderingen

  Door Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco reflecteert op de grote veranderingen waar we voor staan op het speelveld van schuldhulpverlening, budgetbegeleiding en beheer, en sociale kredietverstrekking. De sector kan door goed gebruik te maken van Collectief Schuldregelen, inzet saneringskrediet en slimme toepassing van deels nieuwe ICT toepassingen efficiënter werken en naar verwachting tijd vrijspelen voor betere dienstverlening. Maar om het bereik te vergroten naar de groep mensen met geldzorgen die nu helemaal niet in beeld is, ligt er voor een nieuw kabinet nog steeds een maatschappelijk vraagstuk. Zonder extra middelen zal dat niet of uiterst beperkt structureel worden opgepakt. Wat kunnen we als sector aan, waar liggen de grenzen, hoe zorgen we voor meer geld en aandacht voor de problemen waarover inmiddels een brede consensus bestaat: het moet beter, het moet anders? Wat betekent dat voor de agenda van de NVVK?

 3. Van 10:40 tot 11:00

  Bestaanszekerheid en het ontstaan van schulden

  Door Arjan Vliegenthart, directeur-bestuurder Nibud

  Tijdens zijn presentatie schetst Arjan zijn visie op de relatie tussen bestaanszekerheid en het ontstaan van schulden. Waar liggen de belangrijkste risico’s, (wie zijn de risicogroepen, met welke problematiek) en wat zijn de opgaven waar we mee aan de slag moeten? Hoe beïnvloedt dit het werk van mensen in de sociale kredietverlening, schuldhulpverlening en budgetbeheer?
  Daarnaast beantwoordt Arjan de vraag wat het Nibud de komende tijd gaat doen en wat zijn verwachtingen voor de komende jaren zijn over de samenwerking met publieke en private partners rond het vraagstuk van bestaanszekerheid, preventie, vroegsignalering, zorg en nazorg.

 4. Van 11:20 tot 12:30

  Workshop ronde 1

  Keuze uit workshops uit blok 1.

 5. De NVVK gaat het eigen kwaliteitskader herijken en gebruikt daarvoor het Capability Maturity Model. Dit model kijkt naar verschillende onderdelen van de organisatie en deelt je in op verschillende niveaus: 1. Incidenten, 2. Standaarden, 3. Resultaten, 4. Lerend vermogen, 5. Omgevingsgericht.
  Waar staat jouw organisatie en hoe kom je tot jouw ambitieniveau? Wat is daarvoor nodig? Ons nieuwe kwaliteitsmodel gaat jouw organisatie niet in kaart maar juist verder brengen. In de workshop leggen Mariëlle en Jacomijn het model verder uit en beantwoorden zij al je vragen.

 6. Van 11:20 tot 12:30

  Over naar schuldhulpverlening 2.0

  Door Frank Dijkstra, financieel directeur Kredietbank Nederland, Jan Tingen, directeur GKB

  In deze workshop presenteren wij een meer flexibele vorm van minnelijk schuldregelen. De nieuwe vorm neemt afscheid van bestaande afspraken in de NVVK-module Schuldhulpverlening. Wordt daarmee alles anders? Aan een aantal veranderingen werkte de NVVK al, die komen nu in een stroomversnelling. Die ontwikkeling wordt beïnvloed door wat er om ons heen gebeurt. In de Tweede Kamer is bijvoorbeeld een aantal moties aangenomen die van invloed zijn op ons werk. We zijn al bezig onze werkmethode anders in te richten, maar dat wat er in de samenleving en in de politiek gebeurt, zet die beweging verder op scherp. Wat is er nodig om deze beweging tot een succes te maken?
  De nieuwe benadering presenteren we onder de werktitel O2, zuurstof dus. Schuldenstress benauwt mensen, wij geven ze weer lucht. Daarvoor willen we naar een werkwijze die onszelf en onze omgeving flink opschudt. Eén van de snelle manieren van schulden regelen voor schuldhulpverlener is het saneringskrediet. Een saneringskrediet biedt rust en overzicht voor mensen met schulden. Het is aantrekkelijk voor schuldeisers omdat ze het dossier snel kunnen sluiten. En het creëert tijd bij schuldhulpverleners om te werken aan duurzame gedragsverandering bij hulpvragers.
  Daarom bieden schuldhulpverleners steeds vaker en sneller een saneringskrediet aan. Toch is deze oplossing nog bij lang niet iedereen bekend en wordt deze oplossing in vele gemeenten nog niet aangeboden. De NVVK en Sociale Banken Nederland zijn hard bezig om drempels weg te nemen door een landelijk fonds op te zetten zodat elke gemeente in Nederland nog gemakkelijker inwoners kan helpen met een saneringskrediet.
  Frank vertelt er in deze workshop meer over.

 7. Van 11:20 tot 12:30

  Eén overheidsconvenant

  Door Linda van Vliet, senior beleidsadviseur NVVK

  Het Kernteam Samenwerking Schuldeisers werkt aan de afronding van één overheidsconvenant. In deze workshop presenteren wij de grote veranderingen. Niet meer een akkoord afwachten van de Belastingdienst, DUO, CJIB, UWV, SVB en CAK. Toekomstdroom of werkelijkheid?

 8. Van 11:20 tot 12:30

  Pilot schuldenrechter Rechtbank Den Haag

  Herman van Harten, teamvoorzitter insolventie rechtbank Den Haag en collega

  Per 1 januari 2020 is de rechtbank Den Haag gestart met de pilot van 'De Schuldenrechter: het kan en moet beter'. Onlangs heeft de rechtbank Den Haag bekend gemaakt dat de pilot wordt uitgebreid tot alle gemeenten binnen het Arrondissement. Wil je alles weten over deze innovatieve aanpak van de rechtspraak? In deze workshop zal deze pilot nader worden toegelicht door Herman. Hier (https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/pilot-schuldenrechter-van-start-bij-rechtbank-den-haag) vind je ons eerdere nieuwsbericht over deze ontwikkeling en details over de doelstellingen.
  Voor schuldhulpverleners heeft deze pilot mogelijk gevolgen bijvoorbeeld omdat zij te maken kunnen krijgen met door de schuldenfunctionaris van de rechtbank doorverwezen schuldenaren en ook omdat verwacht wordt dat zij bij de toelating tot de Wsnp de rechtbank adviseren welke ondersteunende maatregelen een positief verloop van de Wsnp zouden vergroten. En na afloop van de Wsnp kan extra inzet nodig zijn vanwege eventuele nazorgadviezen die aan de (ex-)schuldenaar meegegeven zijn.

 9. Van 13:20 tot 14:10

  Omgaan met veranderingen

  Door Ben Tiggelaar, schrijver, spreker en expert in leiderschap

  Omgaan met veranderingen in je vak en jezelf veranderen: hoe doe je dat? Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar weet dat als geen ander. Zijn nieuwste boek heet De Ladder en gaat over écht veranderen. Hij vertelt ons op basis van inzichten uit de psychologie hoe je doelen stelt die wél werken, hoe je gedrag kiest dat wél tot succes leidt en welke support wél helpt bij verandering.

 10. Van 14:25 tot 15:25

  Workshopronde 2

  Keuze uit workshops uit blok 2.

 11. Van 14:25 tot 15:25

  Schuldenknooppunt: de realisatiefase is gestart

  Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt

  Op dit moment communiceren hulpverleners en schuldeisers nog op veel verschillende manieren om een schuldregeling tot stand te brengen: brieven, e-mails, portals, webformulieren. Ook is de werkwijze vaak niet goed op elkaar afgestemd.
  Daarom heeft de NVVK samen met schuldhulpverleners, schuldeisers en softwareleveranciers de afgelopen twee jaar gezocht naar één manier van digitaal communiceren tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Dat is gelukt en afgelopen jaar ook getest.
  Nu werken we samen met de VNG aan de landelijke implementatie van het Schuldenknooppunt in 2021. Daarvoor gaan we eerst met een startgroep al voor de zomer live, zodat we ervaring kunnen opdoen voor landelijke livegang.
  Tijdens de workshop word je bijgepraat over wat het Schuldenknooppunt precies is en doet, hoe het proces verloopt tot landelijke implementatie, wie er in de startgroep zitten en hoe het Schuldenknooppunt zich verhoudt tot andere initiatieven zoals Collectief Schuldregelen en de Schuldenwijzer.

 12. Van 14:25 tot 15:25

  Update ontwikkelingen CJIB

  Door Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB

  Wie een CJIB-boete niet kan betalen, voorkomt verhoging door zich te melden bij de gemeentelijke schuldhulp. Het ministerie van Rechtsbescherming heeft de 'Noodstopprocedure' afgekondigd, die per 1 april zal ingaan. De noodstopprocedure staat behalve voor Wahv-boetes (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) ook open voor strafrechtelijke geldelijke sancties (schadevergoedingsmaatregelen, geldboetes en ontnemingsmaatregelen). Jolanda Hemmes vertelt wat de schuldenaar en schuldhulpverlener moeten doen om hiervoor in aanmerking te komen en neemt je mee in alle ontwikkelingen binnen het CJIB.

 13. Van 14:25 tot 15:25

  Collectief Schuldregelen

  Door Nancy Hendriks, programmamanager SchuldenlabNL

  Het proces van schuldhulpverlening is in veel gemeenten zo ingericht dat de doorlooptijd te lang is en de uitval van cliënten groot. Om die reden is in de gemeente Den Haag de pilot Collectief Schuldregelen ontwikkeld. Hier wordt sinds eind 2018 de individuele afhandeling van schulddossiers in de schulphulpverlening vervangen door een collectieve afhandeling. Schuldeisers krijgen van de gemeente periodiek een overzicht van nieuwe cliënten in de schuldhulpverlening. Deze schuldeisers kunnen dan aangeven of ze wel of niet akkoord gaan met Collectief Schuldregelen voor een bepaalde cliënt. Stemmen zij in, dan kunnen meer mensen meteen worden geholpen met schuldhulpverlening. Daarnaast nemen de uitvoeringskosten en administratieve lasten voor gemeenten en schuldeisers af. Nancy neemt je mee in al deze ontwikkelingen.

 14. Van 14:25 tot 15:25

  Over naar schuldhulpverlening 2.0

  Door Frank Dijkstra, financieel directeur Kredietbank Nederland, Jan Tingen, directeur GKB

  In deze workshop presenteren wij een meer flexibele vorm van minnelijk schuldregelen. De nieuwe vorm neemt afscheid van bestaande afspraken in de NVVK-module Schuldhulpverlening. Wordt daarmee alles anders? Aan een aantal veranderingen werkte de NVVK al, die komen nu in een stroomversnelling. Die ontwikkeling wordt beïnvloed door wat er om ons heen gebeurt. In de Tweede Kamer is bijvoorbeeld een aantal moties aangenomen die van invloed zijn op ons werk. We zijn al bezig onze werkmethode anders in te richten, maar dat wat er in de samenleving en in de politiek gebeurt, zet die beweging verder op scherp. Wat is er nodig om deze beweging tot een succes te maken?
  De nieuwe benadering presenteren we onder de werktitel O2, zuurstof dus. Schuldenstress benauwt mensen, wij geven ze weer lucht. Daarvoor willen we naar een werkwijze die onszelf en onze omgeving flink opschudt. Eén van de snelle manieren van schulden regelen voor schuldhulpverlener is het saneringskrediet. Een saneringskrediet biedt rust en overzicht voor mensen met schulden. Het is aantrekkelijk voor schuldeisers omdat ze het dossier snel kunnen sluiten. En het creëert tijd bij schuldhulpverleners om te werken aan duurzame gedragsverandering bij hulpvragers.
  Daarom bieden schuldhulpverleners steeds vaker en sneller een saneringskrediet aan. Toch is deze oplossing nog bij lang niet iedereen bekend en wordt deze oplossing in vele gemeenten nog niet aangeboden. De NVVK en Sociale Banken Nederland zijn hard bezig om drempels weg te nemen door een landelijk fonds op te zetten zodat elke gemeente in Nederland nog gemakkelijker inwoners kan helpen met een saneringskrediet.
  Frank vertelt er in deze workshop meer over.

 15. Van 15:40 tot 16:40

  Workshopronde 3

  Keuze uit workshops uit blok 3.

 16. Van 15:40 tot 16:40

  Eén overheidsconvenant

  Door Linda van Vliet, senior beleidsadviseur NVVK

  'Het Kernteam Samenwerking Schuldeisers werkt aan de afronding van één overheidsconvenant. In deze workshop presenteren wij de grote veranderingen. Niet meer een akkoord afwachten van de Belastingdienst, DUO, CJIB, UWV, SVB en CAK. Toekomstdroom of werkelijkheid?

 17. Van 15:40 tot 16:40

  Schuldenknooppunt: de realisatiefase is gestart

  Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt

  Op dit moment communiceren hulpverleners en schuldeisers nog op veel verschillende manieren om een schuldregeling tot stand te brengen: brieven, e-mails, portals, webformulieren. Ook is de werkwijze vaak niet goed op elkaar afgestemd.
  Daarom heeft de NVVK samen met schuldhulpverleners, schuldeisers en softwareleveranciers de afgelopen twee jaar gezocht naar één manier van digitaal communiceren tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Dat is gelukt en afgelopen jaar ook getest.
  Nu werken we samen met de VNG aan de landelijke implementatie van het Schuldenknooppunt in 2021. Daarvoor gaan we eerst met een startgroep al voor de zomer live, zodat we ervaring kunnen opdoen voor landelijke livegang.
  Tijdens de workshop word je bijgepraat over wat het Schuldenknooppunt precies is en doet, hoe het proces verloopt tot landelijke implementatie, wie er in de startgroep zitten en hoe het Schuldenknooppunt zich verhoudt tot andere initiatieven zoals Collectief Schuldregelen en de Schuldenwijzer.

 18. en door Süreyya Albayrak, Jongerenfonds Gemeente Utrecht
  Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) en het Jongerenfonds bieden een innovatieve aanpak aan jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld maar het toekomstperspectief van jongeren staat centraal. In deze workshop staan we stil bij de ervaringen met deze fondsen in Den Haag en Utrecht.

 19. Van 15:40 tot 16:40

  Update ontwikkelingen CJIB

  Door Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB

  Wie een CJIB-boete niet kan betalen, voorkomt verhoging door zich te melden bij de gemeentelijke schuldhulp. Het ministerie van Rechtsbescherming heeft de 'Noodstopprocedure' afgekondigd, die per 1 april zal ingaan. De noodstopprocedure staat behalve voor Wahv-boetes (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) ook open voor strafrechtelijke geldelijke sancties (schadevergoedingsmaatregelen, geldboetes en ontnemingsmaatregelen). Jolanda Hemmes vertelt wat de schuldenaar en schuldhulpverlener moeten doen om hiervoor in aanmerking te komen en neemt je mee in alle ontwikkelingen binnen het CJIB.

Naar boven