Over NVVK Studiedag

NVVK Studiedag

'Kwaliteit van (schuld)dienstverlening'
Wat kunnen wij doen om de klant beter te helpen?

Kwaliteit van dienstverlening staat bij iedereen hoog in het vaandel. Ook in de schuldhulp zien we veel ontwikkelingen om de klant nog beter te helpen. De NVVK gaat zelf de komende tijd intensief aan de slag met het onderwerp kwaliteit door het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitskader. We willen met de keten toewerken naar een veldnorm voor goede schuldhulpverlening. De NVVK-studiedag op 9 april staat dan ook in het teken van kwaliteit van schuldhulp, gezien vanuit verschillende gezichtspunten.

Plenair wordt onder andere ingegaan op vragen over kwaliteitsmanagement. Is de kwaliteit van hulp bij schulden af te lezen in het volgen van vastgestelde werkprocessen? Of gaat het juist om de individuele kwaliteit van de professional om flexibel met de werkprocessen om te gaan om zo de klant goed te kunnen helpen? En hoe moet een organisatie dan ingericht zijn? Een ander aspect van kwaliteit van dienstverlening dat belicht wordt is de toegang tot schuldhulpverlening en het herkennen van bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking. Ook worden we bijgepraat over hoe kwaliteit onlosmakelijk is verbonden aan de innovatieve producten of diensten die binnen SchuldlabNL ontwikkeld worden.
Na de lunch gaan de Vrije Denkers dieper in op de noodzaak van verandering. Daar waar verandering sneller gaat dan ons veranderend vermogen toestaat zijn nieuwe strategieën nodig. Hoe pakken we dat aan? En hoe zetten we onze ideeën om in acties?
En uiteraard bespreekt Marco Florijn als voorzitter van de NVVK de actualiteiten met ons.

Naast het plenaire gedeelte bieden we in de verschillende workshoprondes ruimte voor verdieping en het delen van ervaringen. Rode draad is wat de besproken ontwikkeling of product bijdraagt aan de kwaliteit van de (schuld)dienstverlening.

  • SchuldenlabNL gaat samen met het NVVK Innovatielab nog dieper in op hoe innovaties bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.
  • Mariëlle Fleuren vertelt ons meer over de inzet van het SHV Capability Maturity Model, dat een organisatie onder andere inzicht geeft in de kwaliteit van de organisatie en de te zetten ontwikkelingsstappen.
  • Het CJIB laat zien hoe zij met het nieuwe algoritme “debt alert” schulden kunnen voorspellen, zodat er al in een vroeg stadium kan worden ingegrepen.
  • Purpose vertelt meer over het project om te komen tot een Vaste Lasten Pakket, een nieuw concept voor schuldenpreventie en de pilot die is opgestart.
  • De digitale NVVK-stekker tussen schuldhulpverleners en schuldeisers wordt inmiddels in een proeftuin uitgebreid getest, we kunnen de eerste resultaten delen en vertellen over het vervolg.
  • Samen met een rechter, een jurist en een bewindvoerder Wsnp zoomen we in op de kwaliteit van het proces rondom een dwangakkoord en hoe deze verbeterd kan worden.
  • Expex en Mee NL wijden afzonderlijk van elkaar workshops aan de doelgroep lichtverstandelijk gehandicapten: Hoe herken- en erken je deze doelgroep? Hoe ga je hiermee om? We bespreken de tools die hierbij gebruikt kunnen worden en hoe je dit in de praktijk goed aanpakt.

Oftewel: veel ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Aan het einde van deze studiedag ben je weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen, weet je wat ze betekenen voor de kwaliteit van schuldhulpverlening en kun je ze zelf in de praktijk brengen.

Aanmelden
Aanmelding kan via de website: www.nvvkstudiedag.nl

Aangemeld, maar verhinderd?
Tot en met 19 maart 2019 kun je zonder kosten annuleren. Wij vragen je dit schriftelijk te doen bij HOEZO!. Bij afmelding na 19 maart 2019 kun je zonder extra kosten een collega als vervanger laten deelnemen. Lukt dit niet dan moeten wij helaas de kosten bij jou in rekening brengen.

Kosten
Deelname aan de studiedag kost € 279,00 per persoon. Indien je boekt vóór 12 maart 2019 bedragen de kosten € 249,00 per persoon. Voor iedere derde deelnemer die vanuit een organisatie wordt aangemeld geldt een korting van 50% (op het bedrag dat hoort bij de datum van boeking). In het bedrag zijn alle kosten opgenomen, inclusief koffie, thee, een lunch en de afsluitende borrel. Na aanmelding ontvang je een bevestiging, factuur en routebeschrijving.

Meer weten?
Voor informatie kun je bellen of mailen met HOEZO! Congresorganisatie. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 023 - 555 27 20 of via k.kalwij@hoe-zo.nl.

De studiedag is interessant voor:
• Schuldhulpverleners
• Schuldeisers
• Bewindvoerders
• Anderen die beroepshalve betrokken zijn bij schuldproblemen.

Kiwa heeft 5 punten Kennis toegekend, Bureau Wsnp 5 PE en de BPIB 6 PE punten.

Programma van NVVK Studiedag

Op dinsdag 09 april:
9:30 - 10:00 Ontvangst
10:00 - 10:05 Opening Door Rik Bovenberg
10:05 - 10:20 Actualiteiten Door Marco Florijn, voorzitter NVVK
10:20 - 10:45 Omslag rule based naar principle based Door Jan Menting, Ambassadeur Zorg voor de Jeugd
10:45 - 11:10 SchuldenlabNL: Het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden Door Sadik Harchaoui, jurist
11:10 - 11:30 KOFFIEPAUZE
11:30 - 12:30 Workshopronde 1
  Kwaliteit is kennis: Nee heb je, ja kan je krijgen Door Michiel Noordzij, eigenaar Noordzij Bewindvoerders
  Digitale dienstverlening CJIB Door Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB, Esther Rozendaal, accountmanager
  Innovatie in de schuldhulpverlening Door Nancy Hendriks, projectmanager Schuldenlab070, Kosta Skliris, senior beleidsadviseur NVVK
  Capability Maturity Model Door Mariëlle Fleuren, eigenaar van Asessor
12:30 - 13:10 LUNCH
13:10 - 13:55 Doen is de beste manier van denken Door Arthur Kruisman en Patrick Donath, Vrije Denkers
13:55 - 14:20 Toegang tot schuldhulpverlening voor LVB'ers Door Yvon van Houdt, directeur MEE NL
14:20 - 14:35 Korte pauze
14:35 - 15:35 Workshopronde 2
  LVB, hoe herken- en erken je de doelgroep? Door Bibian Hengeveld, Consulent Projectbureau MEE NL
  Vaste Lasten Pakket helpt mensen met beginnende schulden uit negatieve spiraal te komen Door Sylvia de Bruijn, adviseur en project manager
  Capability Maturity Model Door Mariëlle Fleuren, eigenaar van Asessor
  Ervaringsdeskundigen bij generatiearmoede en schuldhulpverleningstrajecten Door Mandy Bakker, ervaringsdeskundige, Astrid Philips, kwartiermaker en ervaringsdeskundige TeamEd
15:35 - 15:40 Wisseling workshops
15:40 - 16:40 Workshopronde 3
  LVB, hoe herken- en erken je de doelgroep? Door Bibian Hengeveld, Consulent Projectbureau MEE NL
  Beschermingsbewind Door Linda van Arkel, senior coördinator, Sandra Caeyers, directeur Obin
  Verbeteren van het traject schuldregelen: Sneller en beter informatie uitwisselen via het SHV-Knooppunt en de NVVK-stekker Door Marianne Oostrik, senior beleidsadviseur NVVK, Bart van de Ven, ICT-projectleider NVVK, Martijn van Tongeren, product owner en manager development Innovadis
  Ervaringsdeskundigen bij generatiearmoede en schuldhulpverleningstrajecten Door Mandy Bakker, ervaringsdeskundige, Astrid Philips, kwartiermaker en ervaringsdeskundige TeamEd
16:40 - 17:15 Afsluiting met hapje en drankje

Lees meer over het programma

Naar boven