Programma van NVVK Studiedag

NVVK Studiedag

Programma van NVVK Studiedag

Op dinsdag 06 november:
9:30 - 10:00 Ontvangst
10:00 - 10:05 Opening Door Rik Bovenberg
10:05 - 10:20 Actualiteiten Door Marco Florijn, voorzitter NVVK
10:20 - 10:35 Vroegsignalering, steeds in ontwikkeling Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Mariëlle Fleuren, eigenaar van Asessor
10:35 - 11:00 Algoritmes en andere innovaties Door Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ Hogeschool Utrecht
11:00 - 11:20 Koffiepauze
11:20 - 12:10 Workshopronde 1
  Stress-sensitieve gespreksvoering Door Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ Hogeschool Utrecht
  Toolkit laaggeletterdheid Door Fara Kambiz, projectleider Schouders Eronder
  Innoveren met lef, Online schuldhulpverlening Door Jacomijn Kuiper, mede-eigenaar SchuldendeBaas, Anneke Suvee, hoofd Adviesteam ZuidMidden Kredietbank Nederland
  Sociale kredietverlening; een andere kijk op financiële dienstverlening in het sociaal domein Door Robert Hendrikx, afdelingsmanager Bankbedrijf en Beschermingsbewind
12:10 - 12:55 Lunch
12:55 - 13:40 Belofte maakt schuld. Hoe staat het met de belofte van Rutte III om problematische schulden terug te dringen? Door Leontine Treur, senior-econoom bij RaboResearch Nederland
13:40 - 14:00 Eén overheid en effectieve schuldhulp Door Arre Zuurmond, gemeentelijke ombudsman Amsterdam
14:00 - 14:15 Korte pauze, wisseling workshops
14:15 - 15:05 Workshopronde 2
  Stress-sensitieve gespreksvoering Door Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ Hogeschool Utrecht
  Staedion Innoveert - Woonstart zonder schulden Door Anika Jansen, teamleider huurincasso
  Innoveren met lef, Online schuldhulpverlening Door Jacomijn Kuiper, mede-eigenaar SchuldendeBaas, Anneke Suvee, hoofd Adviesteam ZuidMidden Kredietbank Nederland
  Klant centraal in samenwerking tussen schuldhulpverlening en banken
15:05 - 15:20 Korte pauze, wisseling workshops
15:20 - 16:10 Workshopronde 3
  Financiële zelfredzaamheid door fiKks en Financieel Paspoort Door Ron Steenkuijl, directeur Corporate Affairs ADG, Philip Helmer, bestuurslid Financieel Paspoort
  Update VTLB Door Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK
  Innovaties van Schuldenlab070: Het Jongeren Perspectief Fonds en het collectief schuldregelen Door Nancy Hendriks, programmamanager SchuldenlabNL, Ingrid Leentvaar, projectmanager JPF/Schuldenlab070
  Klant centraal in samenwerking tussen schuldhulpverlening en banken
16:10 - 16:45 Afsluiting met hapje en drankje
 1. Van 10:05 tot 10:20

  Actualiteiten

  Door Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco schetst vanuit de optiek van de branchevereniging de actuele ontwikkelingen die de schuldhulpverlening en sociale kredietverlening aangaan. Er wordt onder andere stilgestaan bij de inzet die staatssecretaris Van Ark op schuldhulpverlening wil plegen. Ook de voortgang van de projecten binnen het programma Schouders Eronder worden toegelicht. Marco brengt in zijn bijdrage in beeld hoe de NVVK haar leden wil ondersteunen bij innovatie en hij zal in het bijzonder aandacht besteden aan het NVVK-Innovatielaboratorium.

 2. Van 10:20 tot 10:35

  Vroegsignalering, steeds in ontwikkeling

  Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt, Mariëlle Fleuren, eigenaar van Asessor

  Medio september verscheen de vernieuwde Leidraad Vroegsignalering Schulden. Daarin zijn ook de meest actuele ervaringen met vroegsignalering in Nederland verwerkt. Mariëlle en Marianne nemen ons mee in de huidige stand van zaken van vroegsignalering en de meest interessante punten uit de Leidraad.

 3. Van 10:35 tot 11:00

  Algoritmes en andere innovaties

  Door Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ Hogeschool Utrecht

  Nadja gaat in op de ontwikkelingen rondom algoritmen binnen de schuldhulpverlening. Want wat kunnen slimme algoritmen ons brengen?
  Naast deze algoritmen gaat Nadja in op andere innovaties binnen het werkveld; welke innovaties zijn interessant en op welke toegevoegde waarde moeten we deze innovaties schatten?

 4. Van 11:20 tot 12:10

  Workshopronde 1

  Keuze uit workshops uit blok 1

 5. Van 11:20 tot 12:10

  Stress-sensitieve gespreksvoering

  Door Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ Hogeschool Utrecht

  Wat zijn effectieve gesprekstechnieken bij mensen die leven in aanhoudende geldstress? En hoe zijn deze technieken in te zetten in de spreekkamer? Nadja neemt je tijdens deze praktijkgerichte workshop mee in de wereld van effectieve gespreksvoering en leert je hoe je dit zo goed mogelijk zelf kan toepassen.

 6. Van 11:20 tot 12:10

  Toolkit laaggeletterdheid

  Door Fara Kambiz, projectleider Schouders Eronder

  Schouders Eronder, een samenwerkingsverband tussen Divosa, Sociaal Werk Nederland, VNG, NVVK en het Landelijke Cliëntenraad werkt aan professionalisering van schuldhulpverlening in Nederland. Een van de thema’s binnen het programma is laaggeletterdheid. Hierbij wordt een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de schuldhulpverlening voor iedereen, inclusief kwetsbare burgers waaronder bijvoorbeeld laaggeletterden.
  In samenwerking met een aantal andere partijen is een toolkit ontwikkeld ter ondersteuning van de schuldhulpverlener in de communicatie richting een laaggeletterde cliënt. Met het doel in verbinding te blijven met deze doelgroep.
  Tijdens de workshop wordt de toolkit gepresenteerd en wordt verdere verdieping gegeven aan de vraag hoe kunnen we de toolkit in de praktijk inzetten? En wat heeft de professional in het veld nodig om hiermee aan de slag te gaan.

 7. Van 11:20 tot 12:10

  Innoveren met lef, Online schuldhulpverlening

  Door Jacomijn Kuiper, mede-eigenaar SchuldendeBaas, Anneke Suvee, hoofd Adviesteam ZuidMidden Kredietbank Nederland

  Hoe kan online schuldhulpverlening helpen om doelen van schuldhulpverlening te bereiken? Welke bijdrage kan het leveren aan het vergroten van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Maar ook op welke manier krijg je klanten vroegtijdig in beeld? De Kredietbank Nederland werkt nu ruim 2 jaar met online schuldhulpverlening via SchuldendeBaas. Ze vertellen graag wat hun ervaringen zijn en hoe de klanten SchuldendeBaas ervaren.

  Wat betekent het invoeren van online schuldhulpverlening voor je organisatie, voor je medewerkers en voor je klanten? Welke aandachtpunten zijn er en welke winst is er te behalen? Anneke en Jacomijn vertellen je er graag meer over.

 8. Van 11:20 tot 12:10

  Sociale kredietverlening; een andere kijk op financiële dienstverlening in het sociaal domein

  Door Robert Hendrikx, afdelingsmanager Bankbedrijf en Beschermingsbewind

  Raymond Janssen, teamleider Kredietbank West-Brabant
  De kredietbanken van de NVVK hebben een taak in het verlenen van sociaal krediet en het aanbieden van bancaire dienstverlening in het sociaal domein. De workshop gaat in op hetgeen de kredietbanken doen, hoe ze het doen en wat het kan opleveren. In de workshop zullen nieuwe en innoverende diensten voor het voetlicht worden gebracht. De workshop beoogt een goed beeld te schetsen van de - meer traditionele en modernere - mogelijkheden van sociaal krediet.

 9. Van 12:55 tot 13:40

  Belofte maakt schuld. Hoe staat het met de belofte van Rutte III om problematische schulden terug te dringen?

  Door Leontine Treur, senior-econoom bij RaboResearch Nederland

  Leontine beantwoordt deze vraag tegen de achtergrond van de recente ontwikkeling van de Nederlandse economie: in hoeverre biedt de aantrekkende economie soelaas? Ook gaat ze in op de rol van de financiële sector bij het terugdringen van problematische schulden en de risico’s van aflossingsvrije hypotheken.

 10. Van 13:40 tot 14:00

  Eén overheid en effectieve schuldhulp

  Door Arre Zuurmond, gemeentelijke ombudsman Amsterdam

  De ombudsman Metropool Amsterdam doet samen met het CAK en de schuldhulpverlening in Amsterdam actieonderzoek naar de situatie van 150 Amsterdammers in de zogenaamde wanbetalersregeling. Mensen die zes maanden of langer geen zorgpremie betalen, zijn dan naast hun premie een boete verschuldigd en kunnen alleen een beroep doen op het basispakket. Gebleken is dat deze mensen vaak vele andere schulden hebben en niet bekend zijn bij de schuldhulpverlening.

  Samen met de hulpverleners van de gemeente gaat de ombudsman thuis bij deze mensen langs om hun situatie en hulpbehoefte in kaart te brengen en om de hulp in gang te zetten. Arre neemt ons graag mee in de ervaringen en oplossingen die geboden worden door schuldhulpverleners en stakeholders.

 11. Van 14:15 tot 15:05

  Workshopronde 2

  Keuze uit workshops uit blok 2

 12. Van 14:15 tot 15:05

  Stress-sensitieve gespreksvoering

  Door Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ Hogeschool Utrecht

  Wat zijn effectieve gesprekstechnieken bij mensen die leven in aanhoudende geldstress? En hoe zijn deze technieken in te zetten in de spreekkamer? Nadja neemt je tijdens deze praktijkgerichte workshop mee in de wereld van effectieve gespreksvoering en leert je hoe je dit zo goed mogelijk zelf kan toepassen.

 13. Van 14:15 tot 15:05

  Staedion Innoveert - Woonstart zonder schulden

  Door Anika Jansen, teamleider huurincasso

  Staedion is de grootste woningcorporatie van Den Haag met ongeveer 41.000 eenheden. Daarnaast is de schuldenproblematiek in Den Haag heel groot en is Staedion op zoek naar een passende oplossing voor de klant. Het motto van Staedion is: “De klant staat centraal”
  Staedion zit midden in een verandering van processen waarbij de samenwerking met diverse schuldhulpverlenende organisaties actief wordt opgezocht.
  Een voorbeeld hiervan is een per 1 augustus gestarte pilot 'Woonstart zonder schulden', waarbij jongeren tot 27 jaar, die een studentenwoning van Staedion betrekken, o.a. een budgetgesprek aangeboden krijgen van de Helpdesk Geldzaken. Daarnaast krijgt deze groep extra aandacht op het moment dat er wel een betalingsachterstand ontstaat. De ambitie is om jongeren een woonstart te geven zonder geldzorgen.
  Daarnaast gaat Staedion samen met de Gemeente Den Haag aan de slag met een specifiek complex waarbij er sprake is van flinke betalingsachterstanden, om zo de jongeren te stabiliseren.

  Staedion is bezig met verandering van het incassobeleid, ook de incassopartners gaan hier in mee. In deze workshop word je meegenomen en krijg je ook de vraag… Wat zou Staedion nog meer kunnen doen?

 14. Van 14:15 tot 15:05

  Innoveren met lef, Online schuldhulpverlening

  Door Jacomijn Kuiper, mede-eigenaar SchuldendeBaas, Anneke Suvee, hoofd Adviesteam ZuidMidden Kredietbank Nederland

  Hoe kan online schuldhulpverlening helpen om doelen van schuldhulpverlening te bereiken? Welke bijdrage kan het leveren aan het vergroten van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Maar ook op welke manier krijg je klanten vroegtijdig in beeld? De Kredietbank Nederland werkt nu ruim 2 jaar met online schuldhulpverlening via SchuldendeBaas. Ze vertellen graag wat hun ervaringen zijn en hoe de klanten SchuldendeBaas ervaren.

  Wat betekent het invoeren van online schuldhulpverlening voor je organisatie, voor je medewerkers en voor je klanten? Welke aandachtpunten zijn er en welke winst is er te behalen? Anneke en Jacomijn vertellen je er graag meer over.

 15. Van 14:15 tot 15:05

  Klant centraal in samenwerking tussen schuldhulpverlening en banken

  Zühal Örs, customer Journey Expert ING, en Cato Nijhuis, bedrijfshoofd Regelingen & Herstructureringen de Volksbank
  Loop jij er in de dagelijkse praktijk ook tegen aan dat je klanten met achterstanden op de hypotheek wilt helpen, maar tegen een muur aanloopt bij de bank? Hoe kun jij als schuldhulpverlener er samen met de bankmedewerker voor zorgen dat jouw klant centraal komt te staan. Tijdens deze workshop geven medewerkers van De Volksbank en ING een inkijkje in de werkwijze van Preventief & Bijzonder Beheer. Hoe loopt het proces intern en wat is er mogelijk op het gebied van herstructurering van de hypotheek.

 16. Van 15:20 tot 16:10

  Workshopronde 3

  Keuze uit workshops uit blok 3

 17. Van 15:20 tot 16:10

  Financiële zelfredzaamheid door fiKks en Financieel Paspoort

  Door Ron Steenkuijl, directeur Corporate Affairs ADG, Philip Helmer, bestuurslid Financieel Paspoort

  Initiatieven als fiKks en Financieel Paspoort vereenvoudigen het verzamelen van financiële gegevens en bieden ondersteuning bij het tijdig signaleren en afbouwen van schulden. In samenwerking met vele partijen rondom de burger, worden schulden eerder herkend en via de ontsluiting van digitale vrijwilligers kan sneller hulp worden geboden. FIKks en Financieel Paspoort laten zien wat de mogelijkheden zijn en hoe de burger met geldzorgen hier van kan profiteren.

 18. Van 15:20 tot 16:10

  Update VTLB

  Door Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK

  In vogelvlucht worden de aanpassingen en wijzigingen in het VTLB in het afgelopen jaar en (indien van toepassing) komend half jaar besproken. Ook is er aandacht voor veel voorkomende vragen.

 19. Van 15:20 tot 16:10

  Innovaties van Schuldenlab070: Het Jongeren Perspectief Fonds en het collectief schuldregelen

  Door Nancy Hendriks, programmamanager SchuldenlabNL, Ingrid Leentvaar, projectmanager JPF/Schuldenlab070

  Schuldenlab070 presenteert twee innovaties op het gebied van schuldhulpverlening: Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) en het Collectief schuldregelen. Tijdens deze workshop maak je kennis met beide projecten.

  Met het JPF heeft het Schuldenlab070 een integrale schuldenaanpak ontwikkeld voor jongeren (leeftijd 18 t/m 27 jaar) waarbij het perspectief van de jongere centraal staat. De jongere krijgt een trajectbegeleider die de jongere gemiddeld 2 jaar begeleidt en daarin coach, trainer, mentor en ouder is voor de jongere. Daarnaast werkt een schuldregelaar parallel en in samenwerking met de trajectbegeleider aan de schulden. De jongere doet naar eigen vermogen een tegenprestatie (o.a.) in de vorm van een maatschappelijke stage voor deelname aan het Jongeren Perspectief Fonds. Daarnaast lossen jongeren met een structureel inkomen boven bijstandsniveau gedurende 3 jaar (op basis van hun feitelijke draagkracht) af aan hun restschuld.

  Doel van het project Collectief Schuldregelen is het proces vereenvoudigen en het versnellen van de doorlooptijd bij schuldregelingen. Zo wordt onderzocht of het mogelijk is om de individuele afhandeling van schulddossiers te vervangen door een werkproces van collectieve afhandeling, waarbij de relatie met de schuldeiser centraal staat. Het beoogd effect is verlaging in de uitvoeringskosten en administratieve lastendruk en verhoging van de aantal burgers die in aanmerking komen voor schuldregeling.

 20. Van 15:20 tot 16:10

  Klant centraal in samenwerking tussen schuldhulpverlening en banken

  Zühal Örs, customer Journey Expert ING, en Cato Nijhuis, bedrijfshoofd Regelingen & Herstructureringen de Volksbank
  Loop jij er in de dagelijkse praktijk ook tegen aan dat je klanten met achterstanden op de hypotheek wilt helpen, maar tegen een muur aanloopt bij de bank? Hoe kun jij als schuldhulpverlener er samen met de bankmedewerker voor zorgen dat jouw klant centraal komt te staan. Tijdens deze workshop geven medewerkers van De Volksbank en ING een inkijkje in de werkwijze van Preventief & Bijzonder Beheer. Hoe loopt het proces intern en wat is er mogelijk op het gebied van herstructurering van de hypotheek.

Naar boven