Sprekers bij NVVK Studiedag

NVVK Studiedag

Over de sprekers

 1. Anna Potijk, adviseur Armoede en Schuldhulpverlening

  Anna Potijk, adviseur Armoede en Schuldhulpverlening

  Anna is beleidsadviseur schulddienstverlening bij de gemeente Utrecht. Ze maakt zich hard om mensen met schulden eerder te bereiken en de complexiteit rondom schulden te doorbreken. Zij is onder andere initiatiefnemer van het Huishoudboekje en projectleider van het Fonds voor Jongeren.
 2. Arie Hovestad, manager bedrijfsvoering bij Zuidweg & Partners

 3. Bernd Menting, bewindvoerder Wsnp bij Okkerse & Schop Advocaten

  Bernd Menting, bewindvoerder Wsnp bij Okkerse & Schop Advocaten

  Bernd is sinds januari 2002 werkzaam als bewindvoerder Wsnp bij Okkerse & Schop Advocaten. Daarnaast is hij insolventie adviseur en coördinator schuldhulpverlening. Bernd maakt binnen Okkerse & Schop Advocaten deel uit van de secties insolventierecht en herstructurering en schuldhulpverlening. Bernd is lid van het Juridisch Kernteam van de NVVK.
 4. Günther Bosman, projectmanager Gemeente Groningen

  Günther Bosman, projectmanager Gemeente Groningen

  Günther is werkzaam als projectmanager binnen de overheid. Momenteel is hij werkzaam voor de Gemeente Groningen. Hier houdt hij zich bezig met de invoering van zaak gericht werken en innovatieve projecten binnen het sociaal domein.
 5. Ilja de Meersseman, Wsnp bewindvoerder RST advocaten

  Ilja de Meersseman, Wsnp bewindvoerder RST advocaten

  Ilja is een energieke sociale Wsnp bewindvoerder die met een creatieve geest, lef en gezond verstand Wsnp-dossiers rechtvaardig aanpakt. Als bewindvoerder, curator en insolventiemedewerker dacht zij al vroeg buiten de kaders, pakte moeilijke en lastige dossiers aan en vond soms het wiel opnieuw uit en verbeterde dit. Dit wekte de aandacht van werkgevers, collega’s en branchegenoten. Inmiddels weet de rechtbank haar regelmatig met complexe Wsnp-dossiers ook te vinden. Met de gerichte vakopleidingen, ondersteuning van haar oude werkgevers (De Brauw Blackstone & Westbroek, Bok Roijers Gasseling Advocaten, Asselbergs & Klinkhamer Advocaten), haar huidige werkgever (RST Advocaten in Breda) en collega’s kan Ilja zich langzaam met recht een goede bewindvoerder noemen, zij geeft gevraagd en ongevraagd advies, maar toch blijft zij bescheiden. Naast professionele werkzaamheden is Ilja ook op sociaal vlak druk bezig, zo is Ilja als vrijwilliger actief bij stichting Humanitas. Verder is zij lid van de branchevereniging bewindvoerders (BBW).
 6. Jaap Tol, zelfstandig schuldhulpverlener voor ondernemers

  Jaap Tol, zelfstandig schuldhulpverlener voor ondernemers

  Jaap is sinds 2006 zelfstandig schuldhulpverlener voor ondernemers. Hij heeft meer dan 500 dossiers succesvol afgerond. Zijn relevante opleidingen zijn mediation, schuldhulpverlener, curator, NEN8048. Voorheen was hij werkzaam in de leasing van ICT.
 7. Janine Ottenhof

  Janine Ottenhof

  Janine is sinds 2000 werkzaam binnen de schuldhulpverlening in diverse functies. Momenteel werkt zij als teamleider insolventie bij Zuidweg & Partners Drachten. Tot voor kort was zij juridisch beleidsadviseur bij de NVVK, waar ze zich – naast de ondersteuning van de leden – onder andere bezig hield met nieuwe wet- en regelgeving.
 8. Janine Wagensveld, Junior Ontwikkelaar Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht

  Janine Wagensveld, Junior Ontwikkelaar Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht

  Ontwikkelaar bij Buurtteams Sociaal Utrecht
 9. Jim Stolze, trendwatcher

  Jim Stolze, trendwatcher

  Jim Stolze is tech-ondernemer en staat bekend als innovatie deskundige door zijn werk voor RTLZ en Singularity University. Hij is de oprichter van Aigency, een platform waarmee hij Nederlandse startups op het gebied van artificial intelligence koppelt aan multinationals. Jim richtte eerder een reclamebureau en een online marketingbureau op. Voor zijn executive MBA schreef hij een master thesis over de relatie tussen internet gebruik, online communities en welzijn (geluk). Het experiment haalde zelfs CNN en leidde niet alleen tot de publicatie van zijn eerste boek (“Hoe overleef ik mijn inbox, 2009“) maar ook tot een uitnodiging voor het wereldberoemde TED-Congres. Dit inspireerde Jim om TEDx in 2009 naar Amsterdam te halen. Ook organiseerde hij in 2012 een TEDxSummit in het Midden-Oosten.
 10. Joeri Eijzenbach

  Joeri Eijzenbach

  Joeri Eijzenbach is sinds januari 2018 juridisch beleidsadviseur bij de NVVK. Diverse juridische onderwerpen en de Kernteams Juridische Zaken en Kwaliteit maken deel uit van zijn takenpakket. De juridische blik is gericht op de individuele leden maar ook op het Verenigingsbureau; waaronder bijvoorbeeld de aankomende privacy wetgeving AVG. Voorheen was Joeri werkzaam in de advocatuur en werkte hij achtereenvolgens in het aansprakelijkheids- en insolventierecht. Ook was hij korte tijd assistent Wsnp bewindvoerder. Naast zijn huidige werkzaamheden is Joeri commissielid niet-raadslid in de gemeente IJsselstein met onder andere het sociaal domein in zijn portefeuille. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is Joeri kandidaat raadslid.
 11. Lydia Heijne, eigenaar Heijne Bewindvoering Wsnp

  Lydia Heijne, eigenaar Heijne Bewindvoering Wsnp

  Sinds 2004 is Lydia gevestigd als zelfstandig werkend Wsnp bewindvoerder, werkzaam voor de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland. Haar kantoor is sinds 2004 uitgebreid met andere werkzaamheden, zoals beschermingsbewind, mentorschap, zakelijk budgetbeheer voor zelfstandigen, preventie en re-integratie, schuldhulpverlening en afwikkeling nalatenschappen en levenstestamenten. Het werkgebied strekt zich uit van de kop van Noord-Holland tot en met Zuid-Holland. Na haar VWO opleiding heeft zij heel lang niet geweten wat zij “wilde worden”, heeft zij kinderen gekregen en heeft zij niet in loondienst gewerkt. Na de geboorte van haar jongste zoon heeft zij een HBO studie psycho-sociaal werk opgepakt en is zij, min of meer per ongeluk, met het vak schuldhulpverlening in aanraking gekomen. In 1999 is zij in dienst gekomen bij Planpraktijk schuldhulpverlening en vandaaruit doorgegroeid naar Wsnp bewindvoerder in 2001. Het vakgebied is en blijft fascinerend door de enorme variëteit aan mensen, kwesties en op te lossen problemen. We zitten in een snel veranderende samenleving waarin er voortdurend een appél wordt gedaan op creativiteit en flexibiliteit.
 12. Marco Bronswijk, senior consulent Gemeente Groningen

  Marco Bronswijk, senior consulent Gemeente Groningen

  Marco Bronswijk is sinds 2006 werkzaam bij de Groningse Kredietbank. Momenteel werkt hij als senior consulent op de afdelingen budgetbeheer en beschermingsbewind. Sinds het laatste kwartaal van 2017 is hij vanuit het werkveld betrokken bij het ontwikkelen van een blockchain toepassing binnen de schuldhulpverlening.
 13. Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco Florijn is sinds 9 mei 2017 voorzitter van de NVVK. De betrokkenheid van Marco bij het sociale domein loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Zo heeft hij de functie vervuld van locoburgemeester en wethouder van Financiën, Zorg, Sociale Zaken en Sport in de gemeente Leeuwarden en wethouder van Werk, Inkomen en Zorg in de gemeente Rotterdam. Ook bekleedde hij diverse (bestuurlijke) functies binnen verenigingen, waaronder de VNG, zoals het voorzitterschap van de VNG Commissie Werk en Inkomen. Marco Florijn is op dit moment eigenaar/directeur van het bedrijf Seastarters, dat maatschappelijk betrokken onderneemt. Vanuit deze functie is hij betrokken bij projecten rond verbinding, samenwerking, innovatie en digitalisering.
 14. Marianne Oostrik, senior beleidsadviseur NVVK

  Marianne Oostrik, senior beleidsadviseur NVVK

  Marianne is senior beleidsadviseur bij de NVVK. Zij heeft daar verschillende aandachtsgebieden, waaronder gegevensuitwisseling en NVVK-stekker, strategieontwikkeling en de ontwikkeling van het NVVK-kwaliteitskader. Verder is zij lid van de Strategische Beleidscommissie CKI van BKR.
 15. Mokthar Kuiters, adviseur MVO & Compliancy bij Eneco

  Mokthar Kuiters, adviseur MVO & Compliancy bij Eneco

  Mokthar is bij Eneco onder andere verantwoordelijk voor visie, advisering en relatiebeheer op het gebied van armoedebeleid. Hij is functionaris binnen een landelijke stuurgroep op het gebied van preventie van schulden.
 16. Rik Bovenberg

  Rik Bovenberg

  kwaliteitszetel Bestuur Rik is directeur-bestuurder van de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. Hij bezet namens Sociaal Werk Nederland de kwaliteitszetel in het NVVK Bestuur.
 17. Roeland van Geuns, Lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam

  Roeland van Geuns, Lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam

  Dr. Roeland van Geuns was begin jaren 80 medeoprichter van onderzoek- en adviesbureau Regioplan in Amsterdam en heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot specialist op het terrein van de sociale zekerheid in de meest brede zin van het woord. Daarbinnen heeft hij altijd veel aandacht besteed aan de beleidsterreinen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn: bijstand, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en delen van het welzijnsbeleid.
 18. Silke Eitink, senior adviseur schuldhulpverlening/projectleider

  Silke Eitink, senior adviseur schuldhulpverlening/projectleider

  Sinds ruim 17 jaar is Silke werkzaam in de schuldhulpverlening voor zowel particulieren als voor ondernemers, in diverse functies. Sinds 2010 werkt Silke bij de Regionale Organisatie Zelfstandigen als sr. adviseur schuldhulpverlening. ROZ verzorgt schuldhulpverlening voor ondernemers voor gemeenten in Twente en de Achterhoek. Daarnaast geeft Silke voorlichting aan diverse organisaties over schuldhulpverlening voor ondernemers en informeert zij over de gevolgen hiervan. Sinds begin 2017 is zij voorzitter van de community ‘Schuldhulpverlening voor ondernemers‘ van de NVVK. Samen met de leden van de community en de nieuwe voorzitter van de NVVK zijn er afgelopen jaar flinke stappen gezet en is dit onderwerp breder op de kaart gezet.
 19. Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Drs. T. (Tamara) van Ark begint haar loopbaan in 1998 bij Panfox BV als functioneel ontwerper/consultant. Vanaf 2000 is zij consultant bij StBC Consulting. In 2002 wordt zij teamchef bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam (district Feijenoord). In 2004 wordt Tamara van Ark wethouder van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, per 1 januari 2010 van de gemeente Zuidplas (fusie van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle). In juni 2010 wordt zij Tweede Kamerlid van de VVD, met de portefeuille AWBZ/WMO. Vanaf 2012 is zij vicefractievoorzitter. Op 26 oktober 2017 is Tamara van Ark benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte III.
 20. Teun Eisses, Wsnp bewindvoerder Van der Linden cs

  Teun Eisses, Wsnp bewindvoerder Van der Linden cs

  Teun heeft ruim 10 jaar ervaring in de insolventiepraktijk, als curator in faillissementen en als bewindvoerder in de Wsnp. Deze expertise wordt ook geregeld ingezet om ZZP’ers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te adviseren en/of van bijstand te voorzien. Daarnaast is Teun betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van moratoria en (dwang)akkoorden. Op dit moment is Teun aangesloten bij één van de grootste particuliere adviesbureaus die deze sector in Nederland kent, waaraan ook Van der Linden c.s., Schuldbemiddelingsbureau Nederland en Rechtsbijstand Nederland zijn gelieerd. Teun is actief lid van onder meer de BBW.
 21. Willem Knaap, Innovation Manager Rabobank

  Willem Knaap, Innovation Manager Rabobank

  Willem heeft ruime ervaring met het bouwen van een corporate startup. Hij heeft de focus op open innovation en werkt challenge gedreven. Daarnaast heeft hij meer dan 15 jaar ervaring in de financiële sector en een commerciële achtergrond. Zijn achtergrond is financieel planner (CFP©).
Naar boven