Programma van NVVK Studiedag

NVVK Studiedag

Programma van NVVK Studiedag

Op dinsdag 10 april:
9:30 - 10:00 Ontvangst
10:00 - 10:05 Opening
10:05 - 10:25 Actualiteiten Door Marco Florijn, voorzitter NVVK
10:25 - 10:45 Interview met staatssecretaris Tamara van Ark Door Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
10:45 - 11:05 PAUZE
11:05 - 12:05 Workshopronde 1
  Het belang van schuldhulpverlening aan ondernemers Door , Silke Eitink, senior adviseur schuldhulpverlening/projectleider
  Sociaal verantwoord incasseren Door Mokthar Kuiters, adviseur MVO & Compliancy bij Eneco
  Toegang Wsnp en de inzet van dwangmiddelen Door Ilja de Meersseman, Wsnp bewindvoerder RST advocaten, Lydia Heijne, eigenaar Heijne Bewindvoering Wsnp, Teun Eisses, Wsnp bewindvoerder Van der Linden cs
  Via blockchain van regie naar coaching binnen schuldhulpverlening Door Günther Bosman, projectmanager Gemeente Groningen, Marco Bronswijk, senior consulent Gemeente Groningen
12:05 - 12:55 LUNCH
12:55 - 13:40 Ga mee in de toekomst! Door Jim Stolze, trendwatcher
13:40 - 14:00 Innovatie: financiële gezondheid Door Willem Knaap, Innovation Manager Rabobank
14:00 - 14:20 Schulden en basisvaardigheden; waar mag de hulpverlener op rekenen Door Roeland van Geuns, Lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam
14:20 - 14:30 Korte pauze, wisseling workshops
14:30 - 15:30 Workshopronde 2
  Sociaal verantwoord incasseren Door Mokthar Kuiters, adviseur MVO & Compliancy bij Eneco
  Casussen vanuit de community Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK, Janine Ottenhof
  Armoede en Blockchain: het Huishoudboekje Door Janine Wagensveld, Junior Ontwikkelaar Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht, Anna Potijk, adviseur Armoede en Schuldhulpverlening
  Vroegsignalering: een update van alle ontwikkelingen Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt
15:30 - 16:30 Workshopronde 3
  Armoede en Blockchain: het Huishoudboekje Door Janine Wagensveld, Junior Ontwikkelaar Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht, Anna Potijk, adviseur Armoede en Schuldhulpverlening
  Vroegsignalering: een update van alle ontwikkelingen Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt
  Het belang van schuldhulpverlening aan ondernemers Door , Jaap Tol, zelfstandig schuldhulpverlener voor ondernemers
  Casussen vanuit de community Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK, Janine Ottenhof
16:30 - 17:00 Afsluiting met hapje en drankje
 1. Van 10:05 tot 10:25

  Actualiteiten

  Door Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco zal in zijn presentatie ingaan op het belang van preventie en vroegsignalering. En hij zal de deelnemers zoals gebruikelijk meenemen in de verdere ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening en de NVVK, zoals het ontwikkelen van het innovatielaboratorium, de lobby in Den Haag en de voortgang van Schouders Eronder.

 2. Van 10:25 tot 10:45

  Interview met staatssecretaris Tamara van Ark

  Door Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  De aanpak van schuldenproblematiek staat hoog op de politieke agenda. Daartoe is onder meer het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak gestart. Herbert Zilverentant, directeur NVVK, zal de staatssecretaris tijdens een vraaggesprek hierover een aantal vragen stellen.

 3. Van 11:05 tot 12:05

  Workshopronde 1

  U kunt in deze workshopronde kiezen uit 4 workshops.

 4. Van 11:05 tot 12:05

  Het belang van schuldhulpverlening aan ondernemers

  Door , Silke Eitink, senior adviseur schuldhulpverlening/projectleider

  Tijdens deze workshop neemt een aantal leden van de community ‘Schuldhulpverlening voor ondernemers’ u mee op reis naar het land van ondernemers in zwaar weer. Over welke groepen hebben we het hierbij en wat is een ondernemer eigenlijk? Wat is het nut om ondernemers te helpen?
  Welke verschillen zijn er tussen het schuldhulpverleningstraject voor particulieren en voor ondernemers?

  Voor particulieren is nagenoeg alles geregeld. En voor ondernemers? Laat u inspireren door de praktijkervaringen van de sprekers, want ook u kunt voor deze groep meer betekenen dan u denkt!

 5. Van 11:05 tot 12:05

  Sociaal verantwoord incasseren

  Door Mokthar Kuiters, adviseur MVO & Compliancy bij Eneco

  In de huidige economie is het voor een energiemaatschappij een uitdaging om niet alleen maar in traditionele incassomaatregelen te vervallen wanneer de klant niet of te laat betaalt. Door op een andere manier te incasseren, te zoeken naar de juiste oplossing en met externe partners samen te werken proberen we op een veel socialere manier te incasseren met een positief resultaat tot gevolg.

 6. De Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) laat vanuit het perspectief van de ‘vangnetregeling’ Wsnp haar licht schijnen over het minnelijke traject. Hierbij worden twee zaken uitgelicht:

  • Toegang Wsnp voor bepaalde doelgroepen (ex-ondernemers / ondernemers / huizenbezitters.
  • Dwangmiddelen (dwangakkoord, voorlopige voorziening en moratorium).
 7. Van 11:05 tot 12:05

  Via blockchain van regie naar coaching binnen schuldhulpverlening

  Door Günther Bosman, projectmanager Gemeente Groningen, Marco Bronswijk, senior consulent Gemeente Groningen

  Bij schuldhulpverlening zijn veel partijen betrokken. De gemeente Groningen heeft samen met CGI de inzet van blockchaintechnologie voor de gegevensuitwisseling tussen deze partijen verkent. Door de inzet van blockchain technologie geeft dit beter inzicht in verplichtingen en kan een deurwaarderstraject, inclusief oplopende kosten voorkomen worden, waardoor bewindvoerders meer tijd voor persoonlijke begeleiding krijgen en burgers met schulden beter worden geholpen. Daarnaast is de ontwikkeling van dit platform zo generiek mogelijk gedaan waardoor het voor diverse partijen eenvoudig zal zijn om aan te sluiten.

 8. Van 12:55 tot 13:40

  Ga mee in de toekomst!

  Door Jim Stolze, trendwatcher

  Jim neemt ons mee in de toekomst: Wat zijn de belangrijkste trends en innovaties?
  Welke fantastische tools staan ons als schuldhulpverleners straks ter beschikking?
  Welke rol kan blockchain spelen binnen de branche? En hoe wordt kunstmatige intelligentie ingezet om binnen budget te blijven?

 9. Van 13:40 tot 14:00

  Innovatie: financiële gezondheid

  Door Willem Knaap, Innovation Manager Rabobank

  Om innovatie te versnellen is de Rabobank de laatste jaren steeds meer gaan samenwerken met startups. Naast de samenwerking met externe startups hebben zij ook onze eigen ventures en initiatieven, die vanuit de eigen “Moonshot” campagne komen. Tijdens deze sessie zal Willem Knaap meer inzicht geven in het Fintech innovatie landschap en hoe de Rabobank hierin opereert.

 10. Van 14:00 tot 14:20

  Schulden en basisvaardigheden; waar mag de hulpverlener op rekenen

  Door Roeland van Geuns, Lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam

  Onderzoek leert ons steeds meer over financieel gedrag, het ontstaan en verergeren van schulden en de diverse doelgroepen. Hoe kunnen wij zorgdragen voor een beter aanbod en aansluiting op deze diverse doelgroepen? Roeland van Geuns vertelt over het onderzoek dat de Hogeschool van Amsterdam hiernaar heeft verricht en de handreikingen die hiervoor zijn ontwikkeld.

 11. Van 14:30 tot 15:30

  Workshopronde 2

  U kunt in deze workshopronde kiezen uit 4 workshops.

 12. Van 14:30 tot 15:30

  Sociaal verantwoord incasseren

  Door Mokthar Kuiters, adviseur MVO & Compliancy bij Eneco

  In de huidige economie is het voor een energiemaatschappij een uitdaging om niet alleen maar in traditionele incassomaatregelen te vervallen wanneer de klant niet of te laat betaalt. Door op een andere manier te incasseren, te zoeken naar de juiste oplossing en met externe partners samen te werken proberen we op een veel socialere manier te incasseren met een positief resultaat tot gevolg.

 13. Van 14:30 tot 15:30

  Casussen vanuit de community

  Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK, Janine Ottenhof

  Schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders kunnen elkaar helpen met complexe casussen door deze te delen in de online community voor NVVK-leden. Inmiddels zijn tal van casussen online besproken en van waardevolle ervaringen en antwoorden voorzien.
  Tijdens deze workshop wordt een aantal interessante casussen besproken en wordt ingegaan op de antwoorden. Ook zullen casussen besproken worden die de community (net) niet haalden maar het waard zijn om te delen. Mocht u een casus willen voorleggen tijdens de workshop dan heeft u tot uiterlijk 25 maart as. om deze bij ons aan te dragen via j.eijzenbach@nvvk.eu.

 14. De gemeente Utrecht wil de armoedeproblematiek bestrijden door een toepassing te ontwikkelen met blockchaintechnologie. Hiermee kunnen inwoners met een uitkering of toeslagen, met één druk op de knop, financieel stabiel worden.

  Door te zorgen voor voldoende en stabiele inkomsten en betaling van de vaste lasten proberen we te voorkomen dat er schulden ontstaan. De toepassing gaat zelfs zo ver dat levensgebeurtenissen van de inwoner (geboorte kind, scheiding etc.), die gevolgen hebben voor de hoogte van uitkeringen en toeslagen, eerder verwerkt worden dan bij de Belastingdienst, UWV, SVB en Sociale Dienst. Hierdoor worden schommelingen en terugvorderingen bij de inwoner zoveel mogelijk voorkomen. Verrekening gebeurt door het Huishoudboekje achteraf met Belastingdienst, UWV, SVB en de Sociale Dienst. De inwoner heeft hier geen last van.

 15. Van 14:30 tot 15:30

  Vroegsignalering: een update van alle ontwikkelingen

  Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt

  Wat gebeurt er op dit moment veel op het gebied van vroegsignalering! Tijdens deze workshop praten wij u bij over de laatste inzichten en ontwikkelingen. Zo zoeken gemeenten die met vroegsignalering aan de slag zijn of willen, elkaar steeds vaker op om ervaringen uit te wisselen. Dit soort ervaringen zijn bij elkaar gebracht in een onderzoek naar belangrijke succesfactoren van vroegsignalering. Ook is er onlangs een handreiking verschenen waarin wordt uitgelegd hoe bij het vormgeven van vroegsignalering de privacy van klanten gewaarborgd kan worden.
  Bij de workshop zijn Maria Buur (projectleider Gemeente Nijmegen en initiatiefnemer Overleg Vroegsignalering), Mariëlle Fleuren (Adviseur Project Landelijke uitrol Vroegsignalering) en Yvet Bommeljé (Onderzoeker Project Succes- en faalfactoren Vroegsignalering Schouders Eronder) aanwezig om met ons de rode draad in alle ervaringen te ontdekken.

 16. Van 15:30 tot 16:30

  Workshopronde 3

  U kunt in deze workshopronde kiezen uit 4 workshops.

 17. De gemeente Utrecht wil de armoedeproblematiek bestrijden door een toepassing te ontwikkelen met blockchaintechnologie. Hiermee kunnen inwoners met een uitkering of toeslagen, met één druk op de knop, financieel stabiel worden.

  Door te zorgen voor voldoende en stabiele inkomsten en betaling van de vaste lasten proberen we te voorkomen dat er schulden ontstaan.
  De toepassing gaat zelfs zo ver dat levensgebeurtenissen van de inwoner (geboorte kind, scheiding etc.), die gevolgen hebben voor de hoogte van uitkeringen en toeslagen eerder verwerkt worden dan bij de Belastingdienst, UWV, SVB en Sociale Dienst. Hierdoor worden schommelingen en terugvorderingen bij de inwoner zoveel mogelijk voorkomen.

  Verrekening gebeurt door het Huishoudboekje achteraf met Belastingdienst, UWV, SVB en de Sociale Dienst. De inwoner heeft hier geen last van.

 18. Van 15:30 tot 16:30

  Vroegsignalering: een update van alle ontwikkelingen

  Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt

  Wat gebeurt er op dit moment veel op het gebied van vroegsignalering! Tijdens deze workshop praten wij u bij over de laatste inzichten en ontwikkelingen. Zo zoeken gemeenten die met vroegsignalering aan de slag zijn of willen, elkaar steeds vaker op om ervaringen uit te wisselen. Dit soort ervaringen zijn bij elkaar gebracht in een onderzoek naar belangrijke succesfactoren van vroegsignalering. Ook is er onlangs een handreiking verschenen waarin wordt uitgelegd hoe bij het vormgeven van vroegsignalering de privacy van klanten gewaarborgd kan worden.
  Bij de workshop zijn Maria Buur (projectleider Gemeente Nijmegen en initiatiefnemer Overleg Vroegsignalering), Mariëlle Fleuren (Adviseur Project Landelijke uitrol Vroegsignalering) en Yvet Bommeljé (Onderzoeker Project Succes- en faalfactoren Vroegsignalering Schouders Eronder) aanwezig om met ons de rode draad in alle ervaringen te ontdekken.

 19. Van 15:30 tot 16:30

  Het belang van schuldhulpverlening aan ondernemers

  Door , Jaap Tol, zelfstandig schuldhulpverlener voor ondernemers

  Tijdens deze workshop neemt een aantal leden van de community ‘Schuldhulpverlening voor ondernemers’ u mee op reis naar het land van ondernemers in zwaar weer. Over welke groepen hebben we het hierbij en wat is een ondernemer eigenlijk? Wat is het nut om ondernemers te helpen?
  Welke verschillen zijn er tussen het schuldhulpverleningstraject voor particulieren en voor ondernemers?

  Voor particulieren is nagenoeg alles geregeld. En voor ondernemers? Laat u inspireren door de praktijkervaringen van de sprekers, want ook u kunt voor deze groep meer betekenen dan u denkt!

 20. Van 15:30 tot 16:30

  Casussen vanuit de community

  Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK, Janine Ottenhof

  Schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders kunnen elkaar helpen met complexe casussen door deze te delen in de online community voor NVVK-leden. Inmiddels zijn tal van casussen online besproken en van waardevolle ervaringen en antwoorden voorzien.
  Tijdens deze workshop wordt een aantal interessante casussen besproken en wordt ingegaan op de antwoorden. Ook zullen casussen besproken worden die de community (net) niet haalden maar het waard zijn om te delen. Mocht u een casus willen voorleggen tijdens de workshop dan heeft u tot uiterlijk 25 maart as. om deze bij ons aan te dragen via j.eijzenbach@nvvk.eu.

Naar boven