Over NVVK Studiedag

NVVK Studiedag

'Trends & Ontwikkelingen, wat kunnen we ermee in de schuldhulpverlening?'

Digitalisering, blockchain, big data… Relevante ontwikkelingen voor de schuldhulpverlening, maar wat kunnen we ermee? Wat betekent dit voor ons werk, nu en in de toekomst? Biedt big data ons de mogelijkheid om meer werk te maken van preventie, vroegsignalering en budgetbeheer? Trendwatcher Jim Stolze geeft ons tijdens de studiedag een kijkje in de toekomst van schuldhulpverlening en alle digitale ontwikkelingen. Willem Knaap van de Rabobank neemt innovaties op het gebied van financiële gezondheid met ons door en geeft meer inzicht in het Fintech innovatielandschap.

Naast technische innovaties levert onderzoek ons ook steeds meer nieuwe inzichten, o.a. in financieel gedrag, het ontstaan en verergeren van schulden en de diverse doelgroepen. Hoe kunnen wij zorgen voor een beter aanbod en aansluiting op deze doelgroepen? Roeland van Geuns vertelt over het onderzoek dat de Hogeschool van Amsterdam op dit gebied heeft uitgevoerd en de handreikingen die hiervoor zijn ontwikkeld.

Daarnaast is er aandacht voor de actualiteiten van ons werkgebied. NVVK-voorzitter Marco Florijn neemt ons mee in de belangrijkste ontwikkelingen zoals het innovatielaboratorium en de voortgang van het programma Schouders Eronder.

Uiteraard is er ook weer volop ruimte voor workshops, waarin we met elkaar de verdieping zoeken. In een workshop wordt toegelicht hoe de gemeente Utrecht blockchain inzet bij budgetbeheer. In een andere workshop wordt een update gegeven van alle ontwikkelingen op het gebied van vroegsignalering en zoeken we de rode draad in alle ervaringen. Verder is er aandacht voor het belang van schuldhulpverlening aan ondernemers: waarom is dit zo belangrijk en waarin verschilt het van reguliere schuldhulpverlening aan particulieren. Eneco geeft inzicht in het door haar doorontwikkelde beleid van verantwoord incasseren. Daarnaast schijnt de BBW (Beroepsvereniging Bewindvoerder Wsnp) vanuit het perspectief van de ‘vangnetregeling’ Wsnp haar licht over het minnelijk traject. Ook is er aandacht voor de meest uitdagende casussen die zijn gedeeld op de NVVK Community: het levendige online platform waar de NVVK-leden dagelijks hun casussen met elkaar delen.

Na afloop van de studiedag bent u weer helemaal op de hoogte heeft u een goed beeld van de voor ons relevante trends en ontwikkelingen en hoe je deze kunt inzetten.

Aanmelding
Aanmelding kan via de website: www.nvvkstudiedag.nl

Aangemeld, maar verhinderd?
Tot en met 19 maart 2018 kunt u zonder kosten annuleren. Wij vragen u dit schriftelijk te doen bij HOEZO!. Bij afmelding na 19 maart 2018 kunt u zonder extra kosten een collega als vervanger laten deelnemen. Lukt dit niet dan moeten wij helaas de kosten bij u in rekening brengen.

Kosten
Deelname aan de studiedag kost € 279,00 per persoon. Indien u boekt vóór 19 maart 2018 bedragen de kosten € 249,00 per persoon. Voor iedere derde deelnemer die vanuit een organisatie wordt aangemeld geldt een korting van 50% (op het bedrag dat hoort bij de datum van boeking). In het bedrag zijn alle kosten opgenomen, inclusief koffie, thee, een lunch en de afsluitende borrel. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, factuur en routebeschrijving.

Meer weten?
Voor informatie kunt u bellen of mailen met HOEZO! Congresorganisatie. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 023 - 555 27 20 of via k.kalwij@hoe-zo.nl.

De studiedag is interessant voor
Schuldhulpverleners
Schuldeisers
Bewindvoerders
Anderen die beroepshalve betrokken zijn bij schuldproblemen.

Kiwa heeft 5 punten Kennis toegekend,  Bureau Wsnp 5 PE punten kennisvergroting en de BPBI 5,5 PE punten.

Programma van NVVK Studiedag

Op dinsdag 10 april:
9:30 - 10:00 Ontvangst
10:00 - 10:05 Opening
10:05 - 10:25 Actualiteiten Door Marco Florijn, voorzitter NVVK
10:25 - 10:45 Interview met staatssecretaris Tamara van Ark Door Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
10:45 - 11:05 PAUZE
11:05 - 12:05 Workshopronde 1
  Het belang van schuldhulpverlening aan ondernemers Door , Silke Eitink, senior adviseur schuldhulpverlening/projectleider
  Sociaal verantwoord incasseren Door Mokthar Kuiters, adviseur MVO & Compliancy bij Eneco
  Toegang Wsnp en de inzet van dwangmiddelen Door Ilja de Meersseman, Wsnp bewindvoerder RST advocaten, Lydia Heijne, eigenaar Heijne Bewindvoering Wsnp, Teun Eisses, Wsnp bewindvoerder Van der Linden cs
  Via blockchain van regie naar coaching binnen schuldhulpverlening Door Günther Bosman, projectmanager Gemeente Groningen, Marco Bronswijk, senior consulent Gemeente Groningen
12:05 - 12:55 LUNCH
12:55 - 13:40 Ga mee in de toekomst! Door Jim Stolze, trendwatcher
13:40 - 14:00 Innovatie: financiële gezondheid Door Willem Knaap, Innovation Manager Rabobank
14:00 - 14:20 Schulden en basisvaardigheden; waar mag de hulpverlener op rekenen Door Roeland van Geuns, Lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam
14:20 - 14:30 Korte pauze, wisseling workshops
14:30 - 15:30 Workshopronde 2
  Sociaal verantwoord incasseren Door Mokthar Kuiters, adviseur MVO & Compliancy bij Eneco
  Casussen vanuit de community Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK, Janine Ottenhof
  Armoede en Blockchain: het Huishoudboekje Door Janine Wagensveld, Junior Ontwikkelaar Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht, Anna Potijk, adviseur Armoede en Schuldhulpverlening
  Vroegsignalering: een update van alle ontwikkelingen Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen
15:30 - 16:30 Workshopronde 3
  Armoede en Blockchain: het Huishoudboekje Door Janine Wagensveld, Junior Ontwikkelaar Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht, Anna Potijk, adviseur Armoede en Schuldhulpverlening
  Vroegsignalering: een update van alle ontwikkelingen Door Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen
  Het belang van schuldhulpverlening aan ondernemers Door , Jaap Tol, zelfstandig schuldhulpverlener voor ondernemers
  Casussen vanuit de community Door Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK, Janine Ottenhof
16:30 - 17:00 Afsluiting met hapje en drankje

Lees meer over het programma

Naar boven