Alphen a/d Rijn innoveert vanuit wetenschap

Mobility Mentoring in Alphen a/d Rijn

Wat houdt de innovatie in?

Alphen aan den Rijn wil de inzichten die in Boston, Verenigde Staten, zijn opgedaan toepassen in Nederland. Het gaat om een, op wetenschappelijke inzichten, gebaseerde werkmethode getiteld Mobility Mentoring. Deze methode vertaalt inzichten uit de gedrags- en hersenwetenschap.

In de pilot wordt de werkmethode toegepast op het Serviceplein, de plek waar burgers met een ondersteuningsvraag op het gebied van werk, inkomen, WMO en schulden zich melden. Vaak zijn er meerdere problemen waarvan in ieder geval schulden en een tekort aan inkomen en het niet hebben van een baan, wat stress oplevert.

Het doel is om mensen te activeren, door hen inzicht te geven in de wijze waarop stress hun gedrag beïnvloedt en de samenhang zichtbaar te maken met andere leef terreinen.

Binnen de pilot zal ook onderzocht worden wat het effect is van het belonen van de inwoner gedurende dit traject. Bezien zal worden of inwoners binnen de pilot vooruitgang tonen op de “bridge to self sufficiency" (afgeleide van de zelfredzaamheidsmatrix) en of doelactieplannen succesvol worden afgerond.

Waarom deze innovatie, welk probleem lost het op?

Deze werkmethode beoogt effectiever te zijn dan reguliere methoden omdat mensen nog meer gemotiveerd worden zelf aan de slag te gaan, inzicht krijgen in de effecten van stress op hun handelen en hier beter op in weten te spelen.

Wanneer is de innovatie gestart?

De pilot start in september 2017. De voorbereidingen, zoals het trainen van medewerkers en het vertalen van tools naar de Nederlandse context zijn al op 1 januari 2017 gestart.

Welke link biedt meer informatie?
www.vngmagazine.nl

Wie kan meer informatie geven?

Nardy Beckers
Hoofd Serviceplein
OMserviceplein@aadr.nl

Naar boven